Duurzaam afvalmanagement binnen de vastgoedsector

We worden ons steeds meer bewust van de milieu-impact van onze activiteiten. Duurzaam ondernemen speelt daarom, ook binnen de vastgoedsector, een steeds belangrijkere rol. Keurmerken zoals GRESB en BREEAM maken het mogelijk om precies te bepalen hoe duurzaam een gebouw of locatie is. Ook het afvalmanagement is van invloed op de prestaties van een gebouw of locatie. De vastgoedspecialisten van Milieu Service Nederland voorzien u graag van een deskundig advies voor uw afvalinzameling.

De vastgoedspecialist
Het afvalmanagement en duurzaam ondernemen staan in directe verbinding met elkaar. Dankzij onze kennis van het vastgoed weten wij als geen ander hoe belangrijk deze verbinding is. Geen enkele organisatie is hetzelfde. Hierdoor verschillen de behoeften per organisatie op het gebied van afvalinzameling. Onze ervaring leert ons dat er in de vastgoedsector regelmatig behoefte is aan het verdelen van de afvalkosten. Zeker als er sprake is van meerdere huurders, is het prettig om te weten hoeveel afval iedere huurder doorgaans produceert. Met onze registratiemodule is dit gemakkelijk bij te houden. Hierdoor is het verdelen van de kosten heel gemakkelijk. Huurders betalen hierdoor niet meer voor het afval van anderen.

BREEAM
Onze vastgoedspecialisten, die zelf uit het vastgoed komen of hier een sterke affiniteit mee hebben, helpen u graag bij het verduurzamen van het afvalmanagement. Daarnaast zijn ze allemaal in het bezit van een BREEAM-NL Expert-In-Use certificaat. Hiermee zijn ze expert in het advies geven bij de certificering en in het begeleiden van het projectteam. Ze kunnen inzicht geven in de werkelijke duurzaamheidsprestaties van uw organisatie. Het afvalmanagement is hier een belangrijk onderdeel van. Met ons afvalstoffenoverzicht en CO2-rapportage krijgt u inzicht in uw eigen wensen en helpen wij u bij het verhogen van de creditscores op het gebied van afval voor uw BREEAM-certificering. Deze rapportages voldoen aan de GRESB, een jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles, en vormen een waardevolle basis voor de BREEAM-certificering.

Bronscheiding
Eén van de manieren om het afvalmanagement te verduurzamen, is door (meer) afval te scheiden. Door alle afvalstromen te scheiden bij de bron kunnen deze grondstoffen worden gerecycled en worden ze niet verspild. Bij het inrichten van het afvalbeleid, is het dus van belang om ervoor te zorgen dat de restafvalstroom zo klein mogelijk wordt. Dit verbetert de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en locaties aanzienlijk. Bovendien zorgt het ook voor een besparing op de afvalkosten. De negatieve milieu-impact van restafval maakt dit namelijk een dure afvalstroom. Om afval bij de bron te scheiden zijn onze Multi Afval Containers een aanrader. Dit modulaire inzamelsysteem kan gemakkelijk op een centrale plek neergezet worden. Maar ook voor kleinere en aparte ruimtes is de MAC een uitkomst. De MAC wordt samengesteld aan de hand van de afvalstromen die bij uw onderneming vrijkomen en de volumes daarvan. U kunt, indien gewenst, per ruimte kiezen voor andere afvalstromen. De afvalstromen worden duidelijk aangegeven met iconen en verschillende kleuren.

Meten is weten
Het aantal transporten dat nodig is om afval af te voeren heeft ook invloed op de duurzaamheidsprestatie. Hoe vaker het afval afgevoerd moet worden, hoe meer CO2-uitstoot er plaatsvindt.  Naast bronscheiding, waardoor uw containers minder snel vol zitten, is het reduceren van afval ook een effectieve optie. Met onze (Mini)perscontainers wordt afval samengeperst waardoor het minder ruimte inneemt in de container. Hierdoor kan er meer afval worden opgeslagen en zijn er dus ook minder transporten nodig. Dit zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot én een besparing op transportkosten.  

De meest duurzame brandstof
Wij hebben voor ons eigen bedrijf duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan. Wij zijn daarom sinds kort overgestapt op HVO 100 brandstof voor de Minipers inzameling en ons All-In-One SmartCollection concept. HVO 100 brandstof zorgt voor 90% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met fossiele diesel, doordat het wordt geproduceerd van plantaardige oliën, restoliën, vetten en afval. Hier worden dus geen fossiele grondstoffen voor gebruikt. Dit betekent dat wij fossielvrij onze Minipersen ledigen. Als we kijken naar de well-to-wheel CO2e-uitstoot, vermindert deze brandstof de uitstoot van broeikasgassen vergelijkbaar aan elektrisch rijden.  Ons All-In-One SmartCollection concept, waarbij bronscheiding en het verlagen van de CO2-uitstoot centraal staan, werd al gedeeltelijk elektrisch ingezameld. Vanaf heden zamelen we dit dus ook fossielvrij in. Dit is een grote stap naar een schone(re) wereld!

Ontwikkelingen op het gebied van circulariteit
Als ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland vinden wij het belangrijk om altijd voorop te lopen in de markt. Voor onze klanten binnen de vastgoedsector hebben wij de mogelijkheid om bij ons op locatie te vergaderen. Hierbij brengen wij u ook graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Wilt u bij ons op locatie vergaderen? Neem gerust contact met ons op. Wij geven u dan ook graag een rondleiding door onze circulaire afval experience, waarbij u inzicht krijgt in de verschillende afvalstromen.

Reacties