Tatami ontwikkelt duurzame en betaalbare appartementen in Ridderhof Alphen a/d Rijn

Winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn wordt herontwikkeld om beter tegemoet te kunnen komen aan de veranderende klantbehoefte. Uitgangspunten daarbij zijn een compacter winkelcentrum, een betere aansluiting tussen de begane grond en de winkelvloer en het moderniseren en verbeteren van zowel interieur als het omliggende gebied. Onderdeel van de revitalisering is de ontwikkeling van een nieuwe woontoren met duurzame, betaalbare appartementen.

Het winkelcentrum is eigendom van AT Capital en Schroders Capital. Voor een haalbaarheidsstudie is het Amsterdamse Tatami Homes ingeschakeld dat van start is gegaan met parametrische volumestudies en het maken van een schetsontwerp. Tatami doet dit in nauwe samenwerking met Schroders Capital en met haar vaste partners OMRT en Paul de Ruiter Architects. Doel is om dit najaar een anterieure overeenkomst te tekenen met de gemeente. Projectontwikkelaar Kasper Hesp namens Tatami: “De start met de gemeente voor het vastleggen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het ontwikkelkader is gemaakt. Zowel gemeente als Tatami spannen zich in om binnen 100 dagen de eerste fase tot het tekenen van de Anterieure overeenkomst af te ronden.”

Waarom Tatami Homes?
De keuze voor Tatami Homes is een logische, gezien de situatie op de woningmarkt waarbij opdrachtgevers en overheid streven naar een snelle bouw. Dit is op de traditionele wijze minder goed haalbaar door ingewikkelde besluitvorming tussen verschillende stakeholders en sterk stijgende materiaal- en energiekosten. Tatami staat voor een bouwwijze op modulaire grondslag, die veel voordelen biedt ten opzichte van de traditionele aanpak. Zo kan de besluitvorming in het ontwerpproces sneller verlopen dankzij de parametrische slimme software van OMRT. Bovendien wordt daardoor ook sneller duidelijk wat de totale kosten en baten zijn van een voorgesteld plan voor mens, milieu en omgeving.

Duurzaam en circulair Tatami Homes werkt in deze haalbaarheidsstudie samen met Daiwa House Modular Europe. De woonmodules die momenteel worden ontwikkeld zijn volledig los maakbaar en scoren hoog op het gebied van circulariteit. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van duurzame materialen en vernieuwende (modulaire) geveloplossingen om de volgende stap te zetten op het gebied van modulaire architectuur, duurzaamheid en circulariteit. Josephine Feilzer, CEO Europe van AT Capital: “Als investeerder van grote woningontwikkelingen in Azië en Europa, kijken we bij elk project naar mogelijke innovatieve manieren voor verduurzaming. Behalve door gebruik te maken van bestaande technieken als WKO, zonne-energie en hergebruik van sloopmaterialen, zetten we graag een extra stap met innovatieve bouwmethodes of duurzamere materialen. Onze samenwerking met Tatami is hiervoor een goed voorbeeld, en we zien uit naar een mooi duurzaam resultaat.”

Stijgende energie- en materiaalkosten
Door de modulaire aanpak van Tatami kan ook beter worden ingespeeld op de huidige situatie van sterk stijgende energie- en materiaalkosten, aldus hoofd productontwikkeling Bas van Gelderen van Tatami: “Wij weten voordat we de bouwfase ingaan, dus eigenlijk de montagefase, precies hoeveel materiaal er voor de modules nodig is. Aan de sterk stijgende bouwkosten ontkomen wij ook niet, maar we kunnen er wel veel beter op sturen.” De modulaire aanpak van Tatami zorgt er bovendien voor dat er bijna geen (rest)afval en faalkosten zijn. Er kan veel preciezer worden ingekocht. Daarmee wordt tegelijkertijd slim ingespeeld op actuele thema’s als duurzaamheid en circulariteit.

Reacties