LVDH Finance: nieuwe financiële bruggenbouwer maakt vastgoedprojecten sneller mogelijk

Nadat Wouter van Langeveld en Pascal van den Heuvel jarenlang actief zijn geweest met het aankopen, transformeren en renoveren van vastgoed, gaan ze hun expertise en funding nu inzetten om hetzelfde mogelijk te maken voor andere vastgoedpartijen. Waarbij snelheid en efficiëntie voorop staan.

Onder de naam LVDH Finance vullen ze de financiële leemte op die grootbanken noodgedwongen hebben laten vallen, waardoor het ze aan de slagkracht en de snelheid ontbreekt die vaak nodig is in vastgoedland om een deal rond te kunnen krijgen. Pascal van den Heuvel: “Je mag de potentie van een plek en een gebouw dan zien: het project moet nog wel gerealiseerd en gefinancierd worden. Terwijl de meeste banken maar wat graag klaar staan om geld te steken in projecten die al zo goed als af zijn, zijn ze behoorlijk terughoudend als het erom gaat iets te financieren waar nog een begin mee gemaakt moet worden. Daar zijn ze niet op ingericht. Of ze mogen of kunnen er door beleid en wet- en regelgeving niet aan meedoen. Wij komen met LVDH Finance aan die behoefte tegemoet, zodat een vastgoedondernemer snel aan de slag kan met een transformatie- of renovatieproject waarmee een waardesprong gemaakt kan worden. Met leningen vanaf 1 ton tot en met 20 mi, met een looptijd vanaf 5 maanden tot maximaal 1 jaar. Wij participeren graag in dit soort value-add trajecten, want behalve dat we de financiering verzorgen, investeren we zelf altijd mee.”   

Snelheid
Een bridgefinanciering geeft dus slagkracht op de korte termijn, aldus Pascal van den Heuvel. Het fenomeen is overgewaaid uit Engeland waar een bridgefinanciering wordt ingezet om een zaak snel

te regelen, waarna de laagste rentedeal uit de markt wordt gehaald voor de lange termijn financiering. Pascal van den Heuvel: “Met behulp van een bridgefinanciering kun je veel sneller dan een bank ooit kan regelen, een deal rondmaken. Bij een bank duurt het hele traject van eerste gesprek tot uiteindelijke financiering maanden, terwijl je bij ons kunt denken in weken of zelf in dagen. Wouter en ik hebben samen bijna een halve eeuw vastgoedervaring in het Haagse waardoor we een aanvraag kunnen beoordelen op de eigen inschatting van de haalbaarheid van een project.” Behalve dat LVDH Finance projecten mogelijk maakt waar banken niet instappen, houdt ze zich bezig met het aantrekken van geld om haar funding te verbreden. Investeerders kunnen vanaf 1 ton mee investeren in een vastgoedfinanciering voor een aantrekkelijk rendement en het eerste recht op hypotheek.

Meer weten?
Geïnteresseerd in wat LVDH voor u kan betekenen bij transformatie- of renovatieprojecten? Of wilt u als investeerder mee-investeren in een vastgoedfinanciering? Neem dan contact op met LVDH Finance, 070 - 888 00 50.  

Reacties