Nederlandse afvalsector met innovatieve oplossingen goed op weg naar een zero waste economie

In een rap tempo bewegen wij ons naar een wereld waarin zero waste centraal staat. Kortom, alles wat vroeger massaal werd afgedaan als restafval komt steeds meer en vaker via een duurzame weg terug in de keten. “Wat betreft innovaties en onze manier van werken, zijn Nederlandse afvalverwerkers echt goed op weg om de ESG-normen toe te passen in de praktijk, vertelt Dennis Ostendorf, commercieel directeur bij Milieu Service Nederland (MSN). Vastgoedjournaal mocht een kijkje nemen in het experience center van deze afvalverwerker, die zicht richt op de zakelijke markt, en ontdekte de vele mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een zero waste economie. Iets dat voor veel pandeigenaren en hun huurders steeds vaker een vereiste wordt.

We ontmoeten Ostendorf in het experience center op het hoofdkantoor van Milieu Service Nederland in Diemen. Hier kunnen belangstellenden meer informatie krijgen over de naderende ESG-normen en de oplossingen bekijken die leiden tot minder CO2-uitstoot.

Afvalanalyse
Hoe kunnen afvalinzamelaars de vastgoedeigenaren, -beheerders en gebruikers van bedrijven en instellingen helpen om ook CO2-neutraal te worden? Ostendorf: “Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel en welke soorten afvalstromen er binnen een bedrijf of instelling zijn. Om dit inzichtelijk te krijgen kan er voor vrijwel iedere branche een afvalanalyse worden gedaan. Daarnaast is bewustwording erg belangrijk. Door het afval op een correcte manier te scheiden, vermindert de hoeveelheid restafval. Een goede ontwikkeling, want restafval wordt bij de verwerking verbrand en dat zorgt voor onnodig veel CO2-uitstoot die schadelijk is voor het milieu. Wordt het afval goed gescheiden dan kan het terugstromen in de keten, hetzij als nieuw product of als grondstof.”

Nauwe samenwerking tussen Nederlandse afvalverwerkers draagt bij aan CO2-reductie
“Bij ons kan de klant bijvoorbeeld kiezen of hij, mits de afstand tot de vuilverwerker het toelaat, het afval wil laten ophalen door een elektrische bakwagen of door één van onze eigen gloednieuwe HVO 100 wagens die 90% schoner rijden dan de traditionele dieselwagens en daarmee nagenoeg gelijkstaan aan elektrisch rijden. En doordat wij nauw samenwerken met onze collega afvalverwerkers kunnen wij onze klanten overal in Nederland bedienen en ervoor zorgen dat het afval regionaal wordt opgehaald en in de buurt verwerkt wordt op de manier die wij met de klant zijn overeengekomen.“

Wat veel vastgoedeigenaren niet weten is dat de verwerking van gescheiden afval goedkoper kan uitpakken dan traditionele afvalverwerking. Ostendorf: “Afvalinzamelaars kunnen klanten helpen bij het maken van keuzes over de manier waarop zij met hun afvalverwerking om willen gaan. Want vaak kan een Miniperscontainer een betere én goedkopere oplossing zijn dan het hebben van tien rolcontainers. Wij kijken daarom altijd verder dan de vraag van de klant. Dit doen wij standaard voor iedere klant, de bedrijfsgrootte speelt hierin geen rol.” Bij MSN is een buitendienstteam van veertig mensen iedere dag in de weer om zakelijke klanten in verschillende bedrijfstakken te helpen met hun afvalvraagstukken, op weg naar een wereld zonder restafval.


BREEAM-Experts
Naast adviseurs voor diverse bedrijfstakken zoals vastgoed, horeca, retail, zakelijke dienstverlening, recreatie, publieke sector, onderwijsinstellingen, bouw en gezondheidsinstellingen heeft MSN ook enkele BREEAM-NL experts in dienst. Ostendorf: “Wij hebben inderdaad meerdere vastgoedspecialisten in dienst die zich volledig toeleggen op het verduurzamen van het afvalbeheer in de vastgoedsector. Al deze vastgoedspecialisten komen zelf uit de sector of hebben hier een sterke affiniteit mee. Dit maakt hen de uitgelezen personen om te helpen bij het verhogen van de creditscores op het gebied van afval voor een BREEAM-certificering. En dankzij onze afvalstoffenoverzichten en CO2-rapportages heeft de klant bovendien inzicht in zijn eigen gegevens. Deze rapportages voldoen aan de GRESB benchmark en vormen een waardevol onderdeel voor de BREEAM-NL In-Use certificering.”

Ostendorf ziet het vaak gebeuren dat de architect bij het ontwerpen van een gebouw niet of nauwelijks rekening houdt met de afvalruimte of een stroompunt voor krachtstroom vergeet in te tekenen voor bijvoorbeeld een Miniperscontainer. “Bij de bouw van een nieuw pand zouden wij graag zo snel mogelijk met de opdrachtgever en architect aan tafel willen zitten om vooraf de afvalverwerkingsmogelijkheden te bespreken.”

Maatwerk
“Maar gelukkig is het nooit te laat. Want mocht dat nodig zijn dan kunnen wij ook meedenken in het bieden van oplossingen voor bestaande panden, en dat geldt zowel voor de manier van het afval ophalen als de manier van verwerking. Zo hebben wij klanten waarbij wij het afval letterlijk uit het pand halen. Waar andere afvalverwerkers zeggen: ‘Zet je containers maar gewoon buiten’, begrijpen wij dat dit niet altijd uit het zicht kan, wat tot kritiek uit de buurt kan leiden. Dan gaat onze service letterlijk een stapje verder. Voor ons is dat heel normaal.”

Voor het scheiden van afval en het verwerken daarvan heeft MSN diverse voorbeelden opgesteld staan in hun experience center in Diemen. Hier kunnen onder andere vastgoedeigenaren, technisch managers, commercieel directeuren en facility managers een goed beeld krijgen wat er in de markt beschikbaar is op het gebied van zakelijke afvalverwerking en wat er daadwerkelijk met hun afvalstromen gebeurt. Eén oplossing die tijdens het bezoek aan het experience center in het oog sprong is de biovergister. “In een gemiddeld kantoor komt het meeste afval vanuit de horeca. Gelukkig bestaat dit grotendeels uit etensresten, maar ook die moeten ergens heen. Wanneer deze etensresten in de biovergistings machine terechtkomen, komen zij in aanraking met enzymen, warmte en water. Hierdoor worden de etensresten voor 100% omgezet in onschadelijke gassen en grijs-water dat gewoon op het riool (met vet-vang) geloosd mag worden."

Bewustwording via Multi Afval Containers
Doordat de afvalstromen in Nederland worden verwerkt, zijn zij voor de klanten van MSN dusdanig te herleiden dat zij binnenkort in principe de eigen gerecyclede koffiebekers weer terug kunnen kopen. Daarom lanceert MSN nog dit jaar een webshop met gerecyclede kantoorartikelen. “Deze artikelen leveren een mooie bijdrage aan de bewustwording van afvalscheiding“, aldus Ostendorf. Die bewustwording kan de ‘vervuiler’ overigens ook helemaal aan het begin van de afvalscheiding ervaren. Wij verhuren hiervoor verschillende soorten Multi Afval Containers (MAC’s). De MAC is een modulair inzamelsysteem dat bestaat uit verschillende modules die aan elkaar bevestigd zijn of kunnen worden. Hierdoor kunnen afvalstromen gemakkelijk gescheiden worden aan de bron. Doordat de MAC's een goede bronscheiding ondersteunen zie je deze afvalcontainers dan ook steeds vaker in openbare gebouwen en kantoren.” 

De MAC's kunnen door MSN worden geleverd in de huisstijl van de klant en ook voorzien worden van QR-codes die leiden naar video’s waarop het verwerkingsproces van die specifieke afvalstroom te bekijken is, wat de bewustwording en betrokkenheid van de ‘vervuiler’ vergroot.

Sinds 1986 altijd persoonlijk contact
MSN bestaat sinds 1986 en is van origine een familiebedrijf. Hoewel de manier van afvalinzameling sinds die tijd flink is veranderd, is er in al die jaren één ding dat bij MSN onveranderd is gebleven: het persoonlijke contact met de klant. “Het maakt bij ons niet uit hoeveel vierkante meters de klant onder zijn hoede heeft of hoeveel kuub afval hij wil laten verwerken, wij zijn altijd benaderbaar. Met ons team maken wij voor iedere partij een plan op maat. En ondanks dat er veel zaken geautomatiseerd zijn en online afgehandeld kunnen worden, vinden wij het nog steeds belangrijk dat onze klanten ons nog gewoon kunnen bellen en spreken”, aldus Ostendorf.

Plannen voor de nabije toekomst
Naast de webshop met gerecyclede kantoorartikelen zal MSN dit kwartaal ook het vernieuwde MijnMSN lanceren. Op deze persoonlijke portal, dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met dertig bestaande klanten, heeft de klant altijd zicht op de afvalkalender, de hoeveelheid afvalstromen, welke producten er op welke locaties staan, facturen en afvalstoffenrapportages.  “Deze laatste is bepalend om goede doelen stellen”, vertelt Ostendorf. “Wij zien nu dat de meeste gebruikers qua hoeveelheid weer op het niveau van pré-corona zitten.” Op de vraag of de afvalinzamelaar geen verschil ziet met het toegenomen aantal thuiswerkers antwoordt Ostendorf negatief. “De meeste kantoren draaien weer door met dezelfde hoeveelheid afval.”

Sinds februari hebben dertig klanten in een pilot meegeholpen aan het optimaliseren van het bestaande Mijn MSN-dashboard. Hierdoor is platform grotendeels ontwikkelt op de wensen van de klanten. Weer een stuk maatwerk, waar men in Diemen tevreden over kan zijn. Dat geldt overigens ook voor de verduurzamingsplannen van het bedrijf zelf. “Als wij onze klanten informeren en adviseren over de naderende ESG-normen kunnen wij daar zelf natuurlijk niet in achterblijven. Om zelf ook een C02-neutraal bedrijf te worden zullen wij onze daken binnenkort voorzien van sedum-mos en zonnepeanelen, daarnaast zullen wij ook een windmolen plaatsen”, aldus Ostendorf tot besluit.

 

Reacties