DGBC kijkt uit naar beoogde versnelling verduurzaming De Jonge

Minister Hugo de Jonge wil met zijn beleidsprogramma verduurzaming van de gebouwde omgeving versnelling wil in de verduurzaming. Hij komt met normen voor het verduurzamen van huurwoningen, kantoren en verwarmingsinstallaties. “Een goede stap”, zegt DGBC-directeur Annemarie van Doorn, “maar duidelijkheid over werkelijk energiegebruik is nodig om te controleren of we ook het beoogde CO2 reductiedoel halen.”  

DGBC is voor de verplichtingen die het kabinet wil doorvoeren volgens dit Beleidsprogramma Verduurzaming Gebouwde Omgeving. “Hoe eerder hoe beter”, stelt van Doorn. Ook met het oog op de wens van Europa om zonder Russisch gas te gaan. Voor het halen van het klimaatakkoord van Parijs zijn tussenstappen nodig en daarbij is inzicht in het werkelijk energiegebruik nodig. “De prioriteit van het kabinet ligt bij energiebesparing en daar staan wij achter, want niet gebruikte energie hoef je ook niet op te wekken”, zegt Van Doorn. 

Ambitie 
De Jonge stelt in het persbericht: "De ambitie is om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken. Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. Een duurzame woning moet tenslotte voor iedereen te betalen zijn. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd." 

Deze ambitie juicht DGBC toe. Wij pleiten al langer voor een versnelling en het kabinet beoogt dat nu met dit beleidsprogramma. “Niet alleen het stellen van de ambitie is belangrijk, maar zeker ook het naleven. BREEAM NL kan hier een goede oplossing voor zijn, want wat we nu vaak zien is dat juist de controle ontbreekt voor voorgeschreven duurzame regelgeving”, stelt Van Doorn.

Milieuprestatie bouwwerken halveren 
Het kabinet wil innovatiever en duurzamer laten bouwen en verbouwen, ook met het oog op regels uit Europa. Zo wordt voor nieuwbouw ook de CO2-uitstoot die samenhangt met het bouwproces en materiaalgebruik steeds belangrijker. Dit zal via een verplichte Whole Life Carbon CO2-berekening (materiaalgebonden en operationele emissies over de gehele levenscyclus) inzichtelijk worden gemaakt, zodat hieraan eisen kunnen worden ontleend.  

Hiervoor heeft DGBC een Whole Life Carbon aanpak ontwikkeld. Voornemen is de milieuprestatie van bouwwerken in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) uiterlijk in 2030 te halveren. Onderzoek loopt nog naar mogelijke vervroeging  invoering van de halvering (van 1,0 naar 0,5) naar uiterlijk 2025. “Een mooie ontwikkeling, maar zelfs met deze aanscherping kan de bouwsector niet lang meer binnen het 1,5 graden CO2-budget blijven”, zegt Van Doorn. 

Weinig tijd 
Het kabinet wil de bouw helpen om de kosten te verlagen, de productiviteit te verhogen en verduurzaming efficiënter te maken. Hiervoor stimuleert het kabinet innovatieve bouwmethoden en technieken en betere samenwerking binnen de sector. Daarbij zal de bouw ook meer natuurinclusief, emissievrij en circulair moeten gaan werken. “Deze doelen sluiten goed aan bij de programma’s van DGBC op deze thema’s, maar we hebben nog maar weinig tijd. We hopen dat het kabinet doorpakt, en dat het beleidsprogramma van het kabinet daadwerkelijk voor een versnelling gaat zorgen, zodat we met zijn allen Parijs gaan halen. We missen nog concrete ruimtelijke keuzes en hopen dat deze snel komen”, aldus Van Doorn.

Reacties