'Stel binnen de randvoorwaarden altijd de vraag: wat wil de eindgebruiker?'

Hoe ontwerp je de ideale parkeergarage, dat wil zeggen: de functioneel allerbeste oplossing? Eigenlijk heel eenvoudig. Door altijd de wensen van de eindgebruiker in je achterhoofd te houden. Wat is voor de automobilist plezierig? Zijn de parkeervakken ruim genoeg? Zijn de rijbanen voldoende breed? Zijn de looplijnen duidelijk? Interparking neemt decennia aan internationale ervaring mee in haar ontwerpen, zo blijkt in het interessante gesprek dat Vastgoedjournaal heeft met CEO Rolf Oostendorp en senior projectmanager ontwikkeling Erwin Lund.

Met die laatstgenoemde neemt Interparking meteen al een flinke voorsprong op de concullega’s, want er zijn nu eenmaal maar weinig partijen die in eigen huis de beschikking hebben over professionele kennis op het gebied van ontwikkeling van parkeergarages. "Vandaar ook dat Interparking graag zo vroeg mogelijk in het proces wordt ingeschakeld," zo vertelt Rolf Oostendorp. “Al in de fase van schetsontwerp naar definitief ontwerp kunnen wij toegevoegde waarde bieden. We zijn in negen Europese landen actief met het exploiteren en beheren van parkeervoorzieningen, maar willen ook graag in de ontwikkelfase een rol spelen, waarbij we onze ervaring uit de exploitatiefase in kunnen brengen tijdens het voortraject. Daar richten we ons de laatste tien jaar steeds meer op in Nederland.”

Rentabiliteit
Een van de redenen waarom Interparking graag vroegtijdig betrokken wordt bij een ontwikkeling is omdat er dan niet alleen meegedacht kan worden over de optimalisering van het functionele ontwerp, waarover zo meer, maar ook over de haalbaarheid. Rolf Oostendorp: “Het grootste deel van de parkeergarages is moeilijk rendabel te krijgen. In een stad als Amsterdam heb je weliswaar te maken met hoge investeringen, maar ook met hoge parkeertarieven waardoor een parkeervoorziening bij een hoge bezettingsgraad rendabel wordt. Op veel andere plekken waar de tarieven een stuk lager zijn, kom je misschien wel uit de exploitatiekosten maar niet altijd uit de rente- en afschrijvingskosten. De ligging van de parkeergarage ten opzichte van de trekkers in de omgeving is daarbij essentieel. Daarom worden wij ook graag vroegtijdig betrokken bij het ontwikkelproces, omdat we dan al snel uitsluitsel kunnen geven over de haalbaarheid. Om de business case rond te krijgen, wordt er vaak te weinig nagedacht over het investeringsplan aan de voorkant en gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit.”

Klantvriendelijk ontwerp
"Behalve dat er door inschakeling van Interparking sneller duidelijkheid is over de financiële haalbaarheid, speelt ook de kwaliteit van de voorziening een belangrijke rol," aldus Erwin Lund. “Je hebt niet alleen het financiële plaatje, maar ook het functionele. Wij kunnen inzicht geven in de do’s en don’ts en ervoor zorgen dat je een klantvriendelijke parkeergarage krijgt. Als we vanaf het begin bij het proces worden betrokken, kunnen we optimaal invulling geven aan het ontwerp. Dat kan in een latere fase niet of nauwelijks meer. Wij vragen eigenaren, ontwikkelaars en gemeenten dan ook: laat ons alsjeblieft meekijken. Wij zeggen vaak: als je een parkeervoorziening bouwt, doe het dan goed en zorg ervoor dat deze functioneel zo goed mogelijk is. Tijdens het ontwerpproces besteden we veel aandacht aan het realiseren van bijvoorbeeld een efficiënte in-, door- en uitstroom van automobilisten en voetgangers.” Waar Rolf Oostendorp aan toevoegt: “Een bestaand ontwerp kun je niet meer naar je hand zetten, maar bij een nieuw te bouwen voorziening, zoals Museumkwartier Den Haag, hebben wij het programma van eisen kunnen opstellen. Wij kijken daarbij vooral naar aspecten als gescheiden in- en uitrijden om kruisend verkeer te voorkomen. Daarnaast is kolomvrij parkeren belangrijk. Bovengronds is dat eenvoudiger te realiseren dan ondergronds. Ook gaat het om zaken als: heb je voldoende ruimte bij het in- en uitrijden, kun je inparkeren zonder dat er iemand ongeduldig achter je staat te wachten, is het duidelijk hoe je als voetganger de garage kunt verlaten? Maar ook: is de lay-out en de bewegwijzering van de garage dusdanig duidelijk dat je je voertuig makkelijk terug kunt vinden? Binnen de randvoorwaarden stellen wij altijd de vraag: wat zou de eindgebruiker willen? Je moet ruimte creëren op de juiste plekken. Het totaal moet kloppen. Parkeerders hebben angst om hun kostbare voertuig te beschadigen en soms ook tunnelvrees. Mensen geven daarom de voorkeur aan parkeren op straat of op een parkeerterrein. Door een ruimtelijke parkeergarage te realiseren, denken wij bezoekers over de streep te trekken om onze locatie in te rijden.”

Optimale klantbeleving
Bij die functionaliteit wordt niet louter en alleen gekeken naar NEN 2443, waarin functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen voor het ontwerpen van parkeervoorzieningen zijn opgenomen. Dat zijn volgens Erwin Lund, de minimale eisen die aan een parkeergarage worden gesteld en kan ver af staan van de kwaliteit die Interparking nastreeft als er geen rekening wordt gehouden met de synergie tussen de onderdelen. Interparking gaat een flinke stap verder en stelt dus ook hoge kwalitatieve eisen aan haar locaties. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan met name de uitstraling van de parkeervoorzieningen. Met andere woorden: een parkeervoorziening moet er aantrekkelijk uitzien. Voor Interparking staat een optimale klantbeleving centraal. De kennis daarvan is het resultaat van meer dan zestig jaar praktijkervaring. Rolf Oostendorp, met een knipoog: “We zijn niet slimmer dan de architect, we hebben alleen vaker de fout gemaakt.” Dat het ook werkt blijkt als we tijdens het gesprek real-time de bezetting bekijken van één van de laatst opgeleverde Interparking garages, de drie verdiepingen tellende Boulevard garage in Scheveningen. Mooi is te zien dat in de garage de parkeerplaatsen geheel volgens verwachting worden opgevuld. Erwin Lund: “Wij doen er alles aan om parkeerders een optimale klantbeleving bezorgen. Parkeren moet snel, makkelijk en probleemloos verlopen.”      

Meer informatie?
Meer weten over Interparking en hoe zij u als strategisch partner van dienst kan zijn bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van parkeervoorzieningen? Kijk dan op https://www.interparking.nl/nl-NL/About-Interparking/ of neem contact op met Mariska Kornet via mkornet@interparking.com

Reacties