BFM beheer zet nog meer in op veiligheid

BFM beheer (BFM) heeft bewust veilig werken hoog in het vaandel staan. Om die reden maakt BFM sinds maart 2021 gebruik van de SaaS oplossing B-Aware. B-Aware geeft BFM waardevol inzicht en levert ook een bijdrage aan het bewust veilig werken.

BFM uit Twello is een vastgoedbeheerder die landelijk opereert en gespecialiseerd is in het beheer van bedrijfshuisvesting. Diverse opdrachtgevers weten de weg naar Twello te vinden en leggen het beheer van hun bedrijfshuisvesting en/of vastgoedportefeuille volledig in handen van BFM. Vanuit het willen bijdragen aan een veilige werkomgeving heeft BFM besloten om met B-Aware in zee te gaan. B-Aware draagt bij aan het bewust veilig werken.

Op 15 maart 2021 heeft BFM het eerste pand ingericht met B-Aware. Sindsdien heeft BFM inzicht in wie en wanneer in welke pand werkzaamheden heeft verricht en of er akkoord is gegaan met de geldende veiligheidsvoorschriften. Inmiddels worden er wekelijks nieuwe panden toegevoegd aan B-Aware.

Inzicht
Meervoudig inzicht op contractant -en uitvoerdersniveau. Bas de Jong (directeur BFM red.) vertelt vol enthousiasme over de voordelen van B-Aware; “Vanaf dag één zien wij vanuit onze positie de voordelen van B-Aware. We kunnen mede dankzij de invoering van B-Aware een positieve bijdrage leveren aan het bewust veilig werken.”

Waarom B-Aware?
Bas geeft aan dat er volgens hem geen alternatief is voor B-Aware; “Het systeem werkt eenvoudig, snel en is interactief. De monteur meldt zich aan, doorloopt een aantal veiligheidsvragen en is vervolgens ingecheckt.” Bas benadrukt hierbij met name de interactieve aspecten van B-Aware. Je moet simpelweg de stappen doorlopen om aan het werk te kunnen gaan. Zo niet, dan neem je de veiligheid niet voldoende serieus.

Leggen jullie alle verantwoordelijkheid bij de leveranciers neer?
“De verantwoordelijkheid voor het veilig kunnen werken ligt bij alle betrokken partijen, namelijk BFM, de gebouweigenaar/opdrachtgever en de werkgever van de uitvoerende. Samen met onze opdrachtgevers moeten wij een situatie creëren waarin veilig gewerkt kan worden.” Daarnaast is de werkgever van de uitvoerende verplicht om zijn medewerkers te voorzien van alle benodigde kennis en instructies omtrent het bewust veilig werken.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken partijen en gericht op het elkaar scherp houden in veilig werken op basis van bewustwording.

Welk inzicht krijgt BFM?
Bas geeft aan dat er inzicht wordt getoond op medewerkersniveau waaronder het akkoord gaan van de geldende veiligheidsvoorschriften, tijd van check-in / check-out en de geweigerde toetredingen tot een pand. ”Tot op heden hebben wij gelukkig nooit te maken gehad met ernstige ongevallen en dat willen wij graag zo houden. B-Aware kan niet voorkomen dat er ongelukken kunnen plaatsvinden, maar draagt zeker bij aan het verkleinen van de kans op ongevallen.”

Reacties