Met tussendoelen onder de 1,5 graad blijven

Op de lange termijn mag de aarde niet meer dan 1,5 graad opwarmen. Maar dat is alleen haalbaar met tussendoelen voor de korte termijn. Dutch Green Building Council heeft die nu opgesteld. 

Begin april drong het IPCC-rapport erop aan dat we nu onze CO2-uitstoot structureel moeten verminderen om binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Gisteren presenteerde de Europese Commissie het REPowerEU plan met een extra besparingsdoel. Dat betekent een versnelling, die alleen behapbaar is met onze energiebesparingstussendoelen voor 2025, 2030 en 2040.

Bij die doelen stelt DGBC het werkelijk energiegebruik centraal. Zo sluiten we aan op de invloedssfeer van de gebouweigenaar en -gebruiker. We hebben daarom de energiebesparingsdoelen berekend met de WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator), waarmee het energiegebruik van gebouwen uniform beoordeeld wordt. Elk gebouw zal WEii-klasse Zuinig in 2025 moeten bereiken, gevolgd door Zeer Zuinig in 2030.

Lees hier het volledige artikel.
Lees ook Snel veel energie besparen remt opwarming aarde 

Reacties