Dutchplanners ontwikkelt Participatiemeter

Op 1 januari 2023 treedt de wet-waar-we-al-zo-lang-op-wachten in werking: de Omgevingswet. Een van de eisen binnen deze wet is dat participatietrajecten strak moeten worden ingeregeld. Hóe dan? Hiervoor ontwikkelde het Arnhemse bedrijf Dutchplanners de Participatiemeter.

Minder geld en gedoe
Dutchplanners omschrijven zichzelf als ‘pragmatische planologen en procesbegeleiders’. 'Werken wij samen, dan krijg je projecten die draagvlak hebben en uitvoerbaar zijn. En, minstens zo belangrijk, het resultaat past bij de dagelijkse realiteit.'

Nick van Wanrooij van Dutchplanners: 'De nieuwe wetgeving vraagt dat omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden in een vroeg stadium worden betrokken bij het planproces. Wij weten al jaren dat het heel goed werkt om mensen vroegtijdig te betrekken. Vooraf meer contact betekent minder bezwaar en beroep achteraf. Dus minder tijd, geld en gedoe.'

Verwachtingen managen
In het nieuwe Omgevingsloket Online moet je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aangeven of én hoe je participatie hebt uitgevoerd. Van Wanrooij: ‘Je wil natuurlijk zo snel mogelijk die vergunning rond hebben. Maar waar ontwikkelaars vaak meer in planfasen denken - van initiatief tot realisatie - beginnen de gedachtegangen van gemeenten bij de participatieniveaus. Dit verschil in uitgangspunt blijft vaak onuitgesproken waardoor er een valse start ontstaat in je participatieproces en je de vergunning niet krijgt omdat een en ander niet helder is. Met de Participatiemeter breng je duidelijkheid.’

De Participatiemeter is een online tool die in één oogopslag laat zien of het gekozen participatieniveau realistisch is voor de planfase waar een project zich in bevindt. Zo manage je de  verwachtingen van alle partijen.

Vliegende start
De tool is nu een tijdje in gebruik. ‘We krijgen vanuit de praktijk veel enthousiaste reacties. De Participatiemeter geeft onze opdrachtgevers direct inzicht in waar ze staan in het proces en waar ze met hun participatieproces heen willen. Door samen met het projectteam de tool in te vullen worden de verwachtingen ineens zichtbaar. Als wij zien dat die uiteenlopen, creëren wij eerst met de verschillende partijen een gedeelde verwachting. Met draagvlak en oog voor de dagelijkse realiteit kan elk proces vliegend van start.’

Hier kun je de participatiemeter gratis uitproberen. 

Reacties