Divapro, KRKTR en Reuvers starten verkoop woningen in Ameide

Divapro, KRKTR Projectontwikkeling en Reuvers projectontwikkeling zijn begonnen met de start verkoop van 22 nul-op-meter koopwoningen in De Tuinhof in Ameide.

De Tuinhof wordt een natuurlijk en autovrij woonhofje waar groen wonen en ontmoeting centraal staan; hier is ruimte voor dagelijkse praatjes, gezamenlijk tuinieren in de gedeelde moestuin en heerlijk spelen in de natuur.

Medio 2019 is de locatie van de voormalige school De Kandelaar vrijgekomen. De school heeft toen haar intrek genomen in de nieuwe brede school elders in Ameide en kwam de locatie vrij voor een woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft een europese aanbesteding doorlopen om tot een keuze voor een ontwikkelaar te kunnen komen. In de uitvraag heeft de gemeente bepaald dat rekening moest worden gehouden met de door de gemeente opgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden en de wensen, die bewoners gedurende het proces hebben ingebracht. De gemeente heeft partijen gevraagd een ontwikkelplan op te stellen waarbij aandacht werd gevraagd voor enerzijds specifieke stedenbouwkundige kwaliteiten, zoals de groene omlijsting en de afwijkende structuur en anderzijds aspecten van duurzaamheid, zoals energieverbruik, circulariteit en klimaatadaptief & hittestressbestendig bouwen.  Op basis van de gunningscriteria kwam de ontwikkelingscombinatie bestaande uit Divapro, KRKTR en Reuvers als beste uit de bus.

Allerlei woningen
De Tuinhof krijgt 22 woningen: 8 starterswoningen aan de Meidoornlaan, 4 eengezinswoningen met tuin op het zuiden en grenzend aan een groen grasveld, 4 levensloopbestendige woningen met volledig woonprogramma op de begane grond, met de voorzijde georiënteerd op het hofje, 1 vrijstaande woning, georiënteerd op het hofje, met ruime tuin aan de west- en noordzijde en 5 eengezinswoningen aan de Meidoornlaan met tuinen met zithoek aan het hofje.

De Tuinhof scoort meer dan gemiddeld op duurzaamheid. De woningen krijgen nul op de meter en is er veel aandacht voor klimaatadaptief & hittestressbestendig bouwen.

Pascal de Groot van Divapro: “De woningnood in Ameide en Tienhoven aan de Lek is hoog, met name voor starters. De Tuinhof is een prachtig plan en kan een mooie bijdrage leveren aan deze behoefte. De ontwikkelaars van de Tuinhof geven voorrang bij de toewijzing van de woningen aan inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek. Bovendien hebben wij zelf besloten een bewonersplicht en een antispeculatiebeding toe te kennen aan de 8 starterswoningen zodat ook de juiste doelgroep bereikt wordt.

Reacties