Taxeren in nieuwe duurzame wereld

"Wij investeren in de duurzaamheid van onze gebouwen. Wat doet dat eigenlijk met de waarde?" Exact díe vraag stellen vastgoedeigenaren steeds vaker aan de taxateur. “Maar hoe kan je duurzaamheid in de taxatie opnemen?” zo vraagt Peter Gabriëls, Senior Projectmanager bij DGBC. “Daarom ontwikkelden we met onze partner Savills Nederland een duurzaamheidstraining voor taxateurs van commercieel vastgoed.”

“Gelukkig nemen de investeringen in de duurzaamheid van gebouwen significant toe. Er is veel behoefte aan duurzame gebouwen, terwijl het aanbod van duurzaam vastgoed nog beperkt is. Die vraag zal bovendien nog enorm toenemen: niet alleen door stijgende gasprijzen, maar structureel ook door aankomende wet- en regelgeving zoals de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en de EU Taxonomy. Want daarin geldt voor grote bedrijven en beleggers een rapportageverplichting over de duurzaamheid van je activiteiten – en die rapportage wordt openbaar, dus maximaal transparant.

Zo kunnen je aandeelhouders en de pers zien hoe duurzaam je beleggingen zijn. De Taxonomy-eisen zullen frequent aangescherpt worden, dus is het logisch dat bedrijven structureel gaan kiezen voor meer duurzame gebouwen. Dat gaat zich vertalen in de waarde.”

‘Weet wat er komen gaat’
Gabriëls: “Misschien dacht je dat duurzaamheid al goed verankerd is in wet- en regelgeving, nu energielabel C vanaf 2023 verplicht wordt voor kantoren. Maar kantoren vormen slechts een kleine greep uit de markt. Die labelverplichting is niet meer dan het beginpunt van veel meer veranderingen in wet- en regelgeving. ‘Weet dus wat er komen gaat’, raad ik alle taxateurs aan. Weet welke parameters en indicatoren relevant zijn, weet hoe je duurzaamheidsrapportages moet lezen en verwerken.”

Laag label, lagere waarde
Gabriëls voorspelt dat het duurzame gehalte van een pand veel meer een rol gaat spelen: “Aan alle kanten komt er meer druk. Beleggers, investeerders, huurders, iedereen gaat meer vragen naar de duurzaamheid van het gebouw. Je kunt je goed voorstellen dat waar de duurzame business case vroeger niet rond te krijgen was, dat nu opeens wel lukt. Je ziet het al bij woningen: buiten de steden zijn woningen met een F- of G- label  tot ruim 30.000 euro minder waard zijn. Er is alle reden om aan te nemen dat al het andere vastgoed ook dat effect gaat merken; ook ín de steden.” Ook tonen onderzoeken en analyses aan dat in steeds meer bedrijfsmatige vastgoedsectoren duurzame gebouwen waardeverhogend of waardevaster zijn.

Droogte en overstroming
Als taxateur moet je je dus echt voorbereiden op die nieuwe werkelijkheid. De wet- en regelgeving verandert, zowel binnen de EU als binnen Nederland. Dat aspect komt dus nadrukkelijk aan de orde in de training. Die inzichten komen bovenop een brede basiskennis over duurzaamheidsonderwerpen in de bouw- en vastgoedsector.

Gabriëls: “En dat gaat zeker verder dan alleen energie. Denk ook aan ESG-factoren (Environmental, Social en Governance), circulaire aspecten en klimaatverandering. Want dat laatste raakt de economische, maatschappelijke en technische toekomstbestendigheid. Droogte is bijvoorbeeld een risico voor de fundering, maar ook het tegendeel is dat: teveel water. Bedenk dan dat wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenbuien niet meer vergoed wordt door verzekeraars. Voor al die aspecten krijg je praktische handvatten voor het waarderen van duurzaamheid in het taxatieproces en de opname in het taxatierapport.”

Inspiratie
De training vindt plaats in één van de meest duurzame gebouwen van Nederland: Hotel Jakarta in Amsterdam. Door de houten constructie, de groene binnentuin en het energiezuinige ontwerp is dit dé omgeving die veel inspiratie biedt om de leerstof naar de praktijk te vertalen. Daarom is een rondleiding door dit hotel ook onderdeel van de training.

Deze training is geschikt voor permanente educatie. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 7 PE-punten aan de DGBC-training toegekend. 

Meer weten? Opgeven? Klik hier.

Reacties