Woningverhuurder Heimstaden werkt samen met landelijke huurdersorganisatie

Woningverhuurder Heimstaden heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Huurders Organisatie Heimstaden Nederland (HOHN). Doel van de samenwerking is om bij te dragen aan brede participatie van bewoners en het optimaliseren van de dienstverlening.

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder, met de missie om zijn bewoners een vriendelijk en duurzaam woonklimaat te bieden. De organisatie heeft een langtermijnvisie op wonen. Als Heimstaden zijn woningaanbod uitbreidt, doet het dat met de intentie die woningen niet meer van de hand te doen – maar ze zelf te beheren en verhuren. Dat doet het inmiddels voor 13.500 huurwoningen, vanuit diverse regiokantoren in Nederland.

HOHN werd in 2021 opgericht en is de actieve belangenbehartiger voor alle Heimstaden-bewoners in Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat Heimstaden en HOHN regelmatig overleggen en samenwerken over onder andere beleid, dienstverlening en bewonersparticipatie op landelijk niveau.

Constructief
“Wij hebben onszelf ten doel gesteld om de vriendelijkste woningverhuurder van Nederland te zijn,” zegt Sander Bruijn, head of operations van Heimstaden Nederland. “Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat er onder onze bewoners leeft en dat we ze betrekken bij ons beleid. We kijken er dan ook naar uit om samen met HOHN te werken aan ons gezamenlijke doel om onze bewoners een vriendelijk en duurzaam woonklimaat te bieden.”

“Als huurdersorganisatie zetten we ons in voor veilig, gezond, comfortabel, duurzaam en aangenaam wonen voor alle Heimstaden-bewoners,” zegt Gé Beekmans, voorzitter van HOHN. “We zijn blij dat Heimstaden dit belang serieus neemt en kijken dan ook uit naar een constructieve samenwerking.”

Huurders van Heimstaden ontvangen binnenkort meer informatie over HOHN. Zij ontvangen dan ook een uitnodiging voor de eerste huurdersbijeenkomst, waar kandidaten zich verkiesbaar kunnen stellen voor het nieuw te vormen bestuur. Tot die tijd is meer informatie beschikbaar via deze website.

Van links naar rechts, boven: Sander Bruijn (head of operations Heimstaden Nederland), Eddo Rats (country manager Heimstaden Nederland).

Op de foto van links naar rechts: boven: Sander Bruijn (head of operations Heimstaden Nederland), Eddo Rats (country manager Heimstaden Nederland). Onderste rij: Chris Slijkhuis (2e secretaris HOHN), Willy Schults (penningmeester HOHN), Cor Schults (secretaris HOHN), Gé Beekmans (voorzitter HOHN).Reacties


Laatste nieuws