Mogelijkheden digitale taxaties nemen steeds meer toe

Mogelijkheden digitale taxaties nemen steeds meer toe

De toenemende thuiswerk cultuur als gevolg van de pandemie wakkert ook de digitalisering van de vastgoedsector aan. Er is vooral vraag naar oplossingen en producten die de persoonlijke afstand overbruggen, de efficiëntie van de processen verhogen en volledig nieuwe impulsen bieden voor het dagelijkse werk in de waardeketen van het residentieel vastgoed.

De taxatie van onroerend goed is tot nu toe een zeer traditioneel vakgebied geweest. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren van groeiende digitaal beschikbare data volumes, krachtigere voorspellingsalgoritmen (trefwoord "machine learning") en vrijwel onbeperkte, kosteneffectieve rekenkracht en opslagcapaciteit door middel van cloud computing (trefwoord "big data") zijn echter enorm en bieden een onschatbare meerwaarde voor allen die direct of indirect met het goed "vastgoed" te maken hebben. Naast makelaars in onroerend goed, beleggers, projectontwikkelaars en vermogensbeheerders gaat het ook om banken, financiële dienstverleners en verzekeraars die indirect producten verkopen die verband houden met onroerend goed.

Zogenaamde AVM's ("Automated Valuation Models") kunnen op het gebied van de taxatie van onroerende goederen met behulp van big data analytics, machine learning en kunstmatige intelligentie de precieze waarde van onroerende goederen bepalen. Informatie zoals de huidige en verwachte markt- en huurwaarden, de marktdynamiek in de omgeving en locatiecriteria zoals toegankelijkheid, zonlicht of de kwaliteit van het uitzicht worden in aanmerking genomen, evenals geplande nieuwbouwprojecten in de omgeving of sociaal-economische ontwikkelingen in de buurt. Op die manier kunnen ook niet-lineaire correlaties tussen prijzen en voor de waarde relevante kenmerken in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare gegevens bereiken de recentste AVM's een waarderingsnauwkeurigheid tussen 5 en 15 procent afwijking, omdat het systeem steeds het wiskundig model bepaalt dat het prijsvormingsproces het best weergeeft.

Een druk op de knop
Het voordeel van digitalisering is duidelijk. Voor de taxatie van onroerend goed betekent de technologische vooruitgang een immense kosten- en tijdsefficiëntie. En dit komt ook tot uiting in de verschillende toepassingsgebieden. Met een online snelle waardebepaling zoals de Lead Generator van PriceHubble, gebaseerd op een AVM, is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe klanten of geïnteresseerden echte toegevoegde waarde te bieden door de tool te integreren op een website of landingspagina en zo nieuwe advies opdrachten binnen te halen. Dit kan onder meer interessant zijn voor vermogensadviseurs, financiële dienstverleners of tussenpersonen of makelaars.

Een ander gebruik is de toepassing van het waarderingsmodel voor een "pre-due diligence", bijvoorbeeld voor het onderzoek van een investering in het kader van een kredietcontrole. Ook de Europese Bankautoriteit heeft de voordelen van het gebruik van dergelijke statistische waarderingsmodellen erkend en beveelt het gebruik ervan onder bepaalde voorwaarden aan.

 

 

PriceHubble is een partij die in dit kader oplossingen aanbiedt voor individuele flats of eengezinswoningen, maar ook voor appartementsgebouwen of volledige woonprojecten. Countrymanager Gerard van Tilburg van PriceHubble: "Naast de huidige statistisch meest waarschijnlijke markt- en huurprijs van het onroerend goed, kan PriceHubble ook de verwachte waardeontwikkeling voor de komende 24 maanden bekijken en kan het bedrijf ook de verschillende gegevens over het onroerend goed en de omgeving ervan bekijken, evenals de sociaal-economische buurt, bouwprojecten in de omgeving of infrastructurele gegevens. Dit maakt de markt en de huurprijzen verklaarbaar en doorbreekt de ondoorzichtigheid van de markt. Dit geeft adviseurs en agenten meer tijd om zich te concentreren op het wezenlijke, namelijk persoonlijk contact met en advies aan de klant."

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022