Mogelijk ontvangt keurmerk 'Erkend MKB financier'

Op 19 januari ontving algemeen directeur Folkert Eggink namens Mogelijk officieel het keurmerk ‘Erkend MKB financier’ uit handen van Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit feestelijke moment is de start van een verdere samenwerking tussen Mogelijk en SMF. Mogelijk wil zo een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de markt van non-bancaire financiering.

Stichting MKB Financiering werd ruim drie jaar geleden opgericht in samenwerking met en met steun van het ministerie van EZK. “Het doel van SMF is een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de non-bancaire financieringssector”, licht Ronald Kleverlaan toe. “We willen de toegang tot klantgerichte en passende financiering en financieringsadvies voor ondernemers vergroten.”

Uitdagingen in de non-bancaire financieringsmarkt
“Na de financiële crisis in 2008 en 2013 maakten de banken een terugtrekkende beweging op het gebied van financieringen”, gaat Ronald verder. “Ze wilden minder risicovolle leningen en vooral grotere leningen aangaan. Veel mkb’ers konden daardoor geen financiering meer krijgen. We zien dat er een groot aantal non-bancaire financiers in dat gat gesprongen is. Dat is natuurlijk fijn, maar deze markt is – in tegenstelling tot de banken – niet heel strak gereguleerd. Voor mkb’ers kan het daardoor lastig zijn om een kwalitatief goede financier te vinden. Het kan er ook toe leiden dat banken het niet aandurven om met non-bancaire financiers samen te werken, wat nadelig kan uitwerken voor de mkb’er.”

Kwaliteitseisen van het keurmerk
In de markt van non-bancaire financiers – in Nederland zijn dat er al gauw 200 – zijn er partijen met gebrek aan transparantie, geen goede klachtenafhandeling en met hoge, soms verborgen kosten. Dat gaat ten koste van het vertrouwen van klanten in non-bancaire financiering en maakt het vergelijken van producten soms erg lastig voor mkb’ers. In de audit die financiers moeten doorlopen voor het keurmerk van SMF, wordt op al deze punten gelet. Daarnaast committeren de bij SMF aangesloten financiers zich aan een extern klachtenloket voor wanneer de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt. Mogelijk is erkend voor zijn transparantie, kostenbeleid en geschillenprocessen. Waarbij voorop staat dat Mogelijk er alles aan doet om het niet tot een geschil te laten komen.

Actieve bijdrage leveren
Met de toekenning van ‘Erkend MKB financier’ treedt Mogelijk toe tot de kopgroep van non-bancaire financiers die inmiddels bestaat uit 17 keurmerkhouders. Folkert Eggink: “Het keurmerk geeft onze klanten de bevestiging dat Mogelijk op een juiste, transparante en integere manier financiering verstrekt aan ondernemers.” Mogelijk zal dan ook met trots het keurmerk uitdragen. Maar het gaat verder dan dat, vertelt Folkert. “Door ons aan te sluiten bij SMF, willen we ook actief bijdragen aan het verder volwassen worden van de non-bancaire financieringsmarkt. SMF is dé gesprekspartner voor de overheid en voor toezichthouders als de AFM. We brengen onze kennis als vastgoedfinancier graag via SMF in om de belangen van onze branche en onze klanten te behartigen.”

Goede vertegenwoordiging
“Dat is ook de reden dat SMF blij is met toetreding van een partij als Mogelijk”, beaamt Ronald. “De wet- en regelgeving voor de non-bancaire markt is volop in beweging. Neem ontwikkelingen rond het kredietregister en de inwerkingtreding van de Europese Crowdfundingswet (ECSP). Het is dus zaak om daar als branche met een goede vertegenwoordiging bovenop te zitten. Zodat eventuele problemen in de uitvoering van die wetgeving tijdig gesignaleerd worden en we kunnen meedenken over praktische oplossingsrichtingen.”

Foto: Ronald Kleverlaan (l) en Folkert Eggink.Reacties


Laatste nieuws