Exclusief interview: Mosaic World is klaar voor de toekomst en neemt afscheid van Camelot

Bijna exact een jaar na haar start als CEO bij Mosaic World vertelt Patricia Ghering in een exclusief interview aan Vastgoedjournaal alles over de nieuwe visie van het vastgoedbedrijf. “Wij hebben er bewust voor gekozen om een jaar uit te trekken om onszelf opnieuw uit te vinden en onze koers te bepalen”, begint de topvrouw. En het resultaat wordt vandaag officieel met de buitenwereld gedeeld.

Het is duidelijk dat men bij Mosaic World sinds de komst van Ghering druk bezig is geweest met het opzetten van een nieuwe en frisse organisatie. Allereerst is er een compleet nieuwe en getoetste visie neergezet.

Klaar voor een aansluiting op de veranderende wereld
Ghering: ”Mosaic World is altijd op zoek naar het creëren van meerwaarde voor bewoners, eigenaren en omwonenden. Als je een klantgerichte organisatie bent, moet je dat niet alleen roepen maar ook kunnen onderbouwen. Daarom vinden wij het belangrijk om onze nieuwe visie ook met de buitenwereld te delen. Wij willen laten zien dat we onze organisatie hebben aangepast op de wensen van de markt. Mosaic World is hiermee klaar voor een aansluiting op de veranderende wereld. Met de standaarden die we aan het bedrijf hebben toegevoegd, kunnen we meeveren met alle veranderingen die komen gaan.”

Drie nieuwe merken
Vandaag lanceert Mosaic World drie nieuwe merken binnen het ecosysteem, dat volledig rust op drie belangrijke pijlers: reliable living, connected living en sustainable living. Binnen deze drie pijlers komen dienstverlening, verbinding, communicatie en constante vernieuwing en optimalisering in de breedste zin van het woord samen. De vijf merken die door Mosaic World gevoerd gaan worden moeten hier allemaal aan voldoen. De totale visie heet dan ook niet voor niets ‘Reshaping Urban Living Together’.

Wat opvalt aan het rijtje merken is dat daar geen plek meer is voor het merk Camelot en de activiteiten. En ook de term ‘leegstandbeheer’, waar het in 1993 allemaal mee begon, zal door Mosaic World worden losgelaten. Ghering reageert hierop: “Ja, we nemen bewust afstand van Camelot en het traditionele leegstandbeheer. Wij zien dat dit steeds meer een prijsvechtersmarkt is geworden. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit. Daarom zijn we op zoek gegaan naar nieuwe tijdelijke verhuur- en gebruiksvormen met een goede balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. Dit betekent bijvoorbeeld dat we ook zelf investeren in het vastgoed dat wij verhuren”, aldus Ghering.

Plaza Resident Services en Monoma: verschillende vormen van huur, tijdelijke huur en gebruik
Bij Mosaic World kun je voor betaalbare woonruimtes bij twee van hun merken terecht: Plaza Resident Services en Monoma. De verhuuractiviteiten van Mosaic World in Nederland bevinden zich voornamelijk aan de kant van Plaza Resident Services. Dit concept richt zich op specifieke doelgroepen, zoals studenten, starters, spoedzoekers, expats en andere nieuwkomers, en betreft betaalbare en gemeubileerde woonruimte aan randen van steden. Er wordt door de verhuurder voorzien in gezamenlijke ruimtes, maar daarnaast zijn er ook plekken voor eigen gebruik.

Bij Monoma gaat het net iets anders in zijn werk. Ghering: “We zien dat het Monoma-concept vooral in het buitenland erg goed aanslaat. De korte termijn huur- en gebruikscontracten richten zich op een specifieke groep mensen die juist behoefte heeft aan een flexibele levensstijl en verbinding. In leegstaande panden worden zij in staat gesteld om zelf een tijdelijke work, play & stay community in te richten. Deze ‘way of life’, die wonen en werken met elkaar samenbrengt, is vooral populair in de artistieke wereld, bij jongeren en startende bedrijven. Wanneer de groep een pand moet verlaten, gebeurt het ook regelmatig dat zij gezamenlijk meeverhuizen naar een nieuwe tijdelijke plek. ”De ideologie achter Monoma faciliteert een hoog maatschappelijk rendement voor zowel de eigenaar, de gemeenschap, als de gebruiker. De organisatie zet zich daarom actief in om deze communities met elkaar in contact te brengen, om zo van elkaar te leren en leegstaand vastgoed een goede tijdelijke bestemming te geven. Monoma projectconsultants brengen de eigenaren, overheden en de markt bij elkaar en regelen alles, van de vergunningen en de contracten tot en met het beheer van het gebouw en de community.

“Wij willen met Monama verder uitbreiden in Europa,” vertelt de CEO. “Veel overheden, corporaties, zorginstellingen en religieuze organisaties hebben vastgoed in hun bezit dat goed binnen dit hedendaagse concept past en waarmee we ook snel een oplossing kunnen bieden aan de huidige woningnood.”

Europese NEN en ISO-certificering
Om de kwaliteit van alle woningen te kunnen waarborgen heeft Mosaic World gekozen voor Europese certificering volgens de NEN en ISO-normeringen. "Wij laten ons al jaren extern auditeren en volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van NEN- en ISO normeringen op de voet". Ghering vervolgt: “We hebben bewust gekozen om niet meer mee te doen aan ‘the race for the bottom’ die we binnen het traditioneel leegstandbeheer zien, waarbij kwaliteit onder druk staat van de laagste prijs. Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit, bijvoorbeeld door bij al onze projecten te allen tijde een NEN 8025 electrokeuring uit te voeren. Zo investeren we samen met de eigenaar in veilige en comfortabele woonruimtes.” (tekst gaat verder onder de video)


De overige merken binnen het ecosysteem
Naast de eerdergenoemde merken Plaza Resident Services en Monoma is er onder de paraplu van Mosaic World ook nog plek voor drie andere merken: B-Right Urban Living. Dit is de ontwikkeltak die investeert in stedelijke gebieden in woon- en communityprojecten met slimme kleinschalige woonunits als onderdeel van vastgoed met multifunctionele gebruikersruimten. De dagelijkse leiding is in handen van Olaf Terpstra en Joost van Gestel.

Ghering: “Wij zijn in Nederland altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om (sociale) woningen te realiseren. Zowel voor lange als korte termijn. De Nederlandse overheid roept dat er snel heel veel woningen nodig zijn. Maar de bedrijven die die woningen daadwerkelijk kunnen creëren, de slagkracht en de financiële power daarvoor hebben, worden helaas afgeremd door lange trajecten op het gebied van wet- en regelgeving.”

Ghering vindt het jammer dat het maken van een bestemmingsplan zoveel tijd moet kosten. “Als Mosaic World hebben we vanaf 1993 continu bewezen dat we snel woningen kunnen realiseren. Dit jaar leveren wij maar liefst 1.000 nieuwe woningen op in Nederland en ook nog vele honderden in de andere landen waar we actief zijn.

Met een beursgang, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn, verwachten we onze financiele slagkracht verder te vergroten en realisatie van nieuwe woningen te versnellen. Wanneer Mosaic World daadwerkelijk naar de beurs gaat, is overigens nog niet bekend. Men verwacht in de loop van het jaar hier meer over te kunnen zeggen. 

NewNewNew.space
NewNewNew wordt het nieuwe platform van de organisatie waar al het beschikbare vastgoed in Europa wordt aangeboden aan de huurders. Denk aan woon-, werk-, parkeer- en opslagruimten voor korte of langere termijn in een dynamische community. NewNewNew.space vervangt hiermee het platform Spots4You.com.

WatchTower Security Solutions
Tot slot het laatste merk in het rijtje, een ouwe getrouwe binnen het portfolio: WatchTower Security Solutions. Deze divisie verzorgt al jaren tijdelijke beveiliging en bewaking van onder meer gebouwen, bouwplaatsen en buitenterreinen. “Deze divisie staat onder leiding van Michiel Swank: "Wij leveren vaak een eerste oplossing als een project leeg komt te staan. Het realiseren van tijdelijk gebruik kost soms wat tijd. Per direct bewaking en beveiliging via onze mobiele alarmsystemen vult dat gat prima op”.

Kijken naar de toekomst door een caleidoscoop
Ghering: “Met onze nieuwe visie, de gedefinieerde pijlers en de bijbehorende merken hebben wij een ecosysteem met een totaaloplossing gecreëerd. Je kunt het zien als een caleidoscoop. Wanneer je eraan draait ontstaan er door nieuwe connecties steeds weer nieuwe figuren en invalshoeken. Dat beeld zie je ook terug in de nieuwe logo’s van Mosaic World en alle aangesloten bedrijven. Deze visie willen wij doorvoeren in alles wat wij vanaf nu af aan gaan doen. Niet alleen binnen het vastgoed maar ook binnen onze eigen organisatie. 

Nieuw hoofdkantoor in Eindhoven
“Het nog te bouwen nieuwe hoofdkantoor in Eindhoven moet het vlaggenschip van de organisatie gaan worden. Alles waar wij als bedrijf voor staan, zal daar samenkomen. Dus ook het delen van de faciliteiten met de medewerkers en buurtbewoners. De plannen om bijvoorbeeld een moestuin voor gezamenlijk gebruik op het dak te realiseren zijn enthousiast ontvangen”, vertelt Ghering trots. Het nieuwe kantoor zal verrijzen op dezelfde plek waar Mosaic World nu ook is gevestigd. De kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht blijven als satellietvestiging van de organisatie beschikbaar.

Waar kijkt Ghering na vandaag het meest naar uit? “We hebben bijna een jaar lang met heel veel mensen heel hard gewerkt om deze beproefde plannen vandaag te kunnen presenteren. Daar ben ik vreselijk trots op. Met dit plan hebben we een duidelijke richtlijn neergezet die het mogelijk maakt om verder te groeien en uit te breiden. Het is aantrekkelijk om bij ons bedrijf te werken, te wonen of om zaken mee te doen. Tot slot hoop ik met Mosaic World snel een grote bijdrage te kunnen leveren aan de woningnood in Nederland.”

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022