Forse groei BDO Industriegroep Bouw & Vastgoed

Klant profiteert van sectorkennis & netwerk

Wie BDO niet goed kent zal bij het horen van de naam waarschijnlijk aan accountants en fiscalisten denken. Maar deze wereldwijde organisatie heeft de vastgoedsector veel meer te bieden dan alleen het opmaken van de jaarcijfers. Vastgoedjournaal sprak hierover met Michiel Wijnans en Arjan Endhoven, voorzitters van de sterk groeiende Industriegroep Bouw & Vastgoed.

Endhoven: “Ondanks dat wij bekendstaan om onze accountancy diensten hebben wij inmiddels een indrukwekkende en alsmaar groeiende adviespraktijk opgebouwd. Onze landelijke spreiding en internationale netwerk met vestigingen in 167 landen is daarbij van grote meerwaarde.”

In multidisciplinaire teams combineren we onze expertise in onder meer accountancy, belastingadvies, financiering, waarderings- en organisatorische vraagstukken. Daardoor is geen vraagstuk ons te complex en zijn we een volwaardige gesprekspartner voor onze uiteenlopende klanten. En juist omdat wij zaken doen met een verscheidenheid aan partijen, zoals overheden, corporaties, (institutionele) beleggers, ontwikkelaars en ondernemers zijn wij goed in staat om waar nodig koppelingen tussen partijen te maken. Hierbij combineren we nadrukkelijk kennis en netwerk, je kunt ons echt zien als bruggenbouwer.”

In Nederland zijn maar liefst 150 BDO collega’s actief op het gebied van Bouw en Vastgoed. De afgelopen jaren heeft het sectorteam een stevige groei doorgemaakt. “Zo doen we steeds meer vastgoed consultancy projecten en zijn wij vorig jaar ook als eerste accountantsorganisatie toegelaten tot de StiVAD. Vanwege uitbreiding van de adviestak is er momenteel ruimte voor taxateurs en vastgoedanalisten. Goede mensen zijn altijd welkom”, aldus Wijnans.

Hulp bij toenemende wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid
Wat kan BDO Bouw & Vastgoed voor de klant betekenen? Arjan Endhoven, die de vastgoedtak binnen de Industriegroep Bouw & Vastgoed leidt, zegt: “Als BDO staan we naast de ondernemer. We proberen altijd te helpen om nieuwe kansen te detecteren en oplossingen te vinden wanneer er uitdagingen zijn. Zo komt steeds meer wet- en regelgeving op de vastgoedmarkt af waarbij bedrijven de hulp van BDO goed kunnen gebruiken. We ondersteunen ondernemers bij vraagstukken over de energietransitie. Groen vastgoed rendeert immers beter en de vastgoedeisen op het gebied van verduurzaming nemen steeds meer toe.”

“We zien de afspraken uit de Green Deal steeds vaker terug in financieringseisen. En het is niet de vraag óf, maar wannéér er een eis komt voor het gebruik van ‘groene’ bouwmaterialen”, zegt Wijnans. “Een pand financieren dat voorzien is van een BREEAM-certificaat gaat makkelijker dan een pand die dat niet heeft. Wij informeren de klant daar proactief over. Ook zien we dat de groep private beleggers steeds hogere eisen gaat stellen aan de duurzaamheid van hun investeringen. Overigens lijken de eisen van beleggers en financiers meer effect te hebben dan de wet- en regelgeving van de overheid.“

In april 2021 heeft de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive aangenomen. Het doel van deze nieuwe richtlijn is onder andere om investeerders meer in de richting van duurzame investeringen te bewegen, om zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen. De richtlijn bepaalt dat alle grote ondernemingen en vrijwel alle beursgenoteerde ondernemingen vanaf het boekjaar 2023 over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen is het de bedoeling dat de verplichting pas vanaf boekjaar 2026 van toepassing zal zijn. “Alle ondernemingen moeten zich gaan voorbereiden”, vertelt Wijnans. “Wij zijn daar al volop mee bezig in praktijk. Onze specialisten hebben ruime ervaring met de controle van Integrated Reports en advisering op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.”

Taxeren waarde verduurzamingsmaatregelen
Het is overigens een uitdaging om een waarde aan de verduurzamingsmaatregelen te hangen. Hiervoor dienen de taxatiemodellen te worden aangepast. De toegevoegde waarde van zonnepanelen, windmolens en laadpalen laten zich makkelijk in geld uitdrukken omdat je dat terugziet op de rekening. Maar hoe bereken je de waarde van het hebben van een grote grasmat op het dak van je vastgoed dat kan dienen voor verkoeling maar ook als voetbalveld voor de buurt? Wat is de waarde voor enerzijds het milieu en anderzijds de maatschappij? “Deze vraagstukken gaan de komende jaren nog meer impact krijgen op het vastgoed”, aldus Endhoven. “Als BDO kunnen wij de ondernemers aan de hand nemen en hen door dit proces begeleiden. Wie nu risico’s durft te nemen en durft in te zetten op deze vormen van verduurzaming zal daar in de toekomst de meeste vruchten van plukken.”

Die voorbeelden zijn er zeker al. Zo is er een projectontwikkelaar die nieuwe rekenmodellen heeft laten ontwikkelen voor de realisatie, het gebruik en de verkoopwaarde. De investering is wellicht niet direct terug te verdienen maar levert wel ervaringscijfers op voor een nieuwe bouwmethode. Endhoven: “Een hele boeiende discussie. Als BDO zijn we trots dat we daaraan hebben mogen bijdragen. En zo zijn er nog meer te noemen. Het is leuk om door Nederland te rijden en zoveel vastgoed te zien waarbij we de business case hebben ondersteund.”

BDO Digital
Ook op het gebied van digital services heeft BDO alles onder één dak voor ondernemers. BDO Digital is de ‘one-stop-shop’ voor digitale transformatie. Vanuit de industriegroep Bouw & Vastgoed werken we dan ook veel samen met onze Digital-collega’s. Digitale transformatie biedt de kans om betrouwbaarder, efficiënter en klantvriendelijker te werken,” vertelt Endhoven. “Concreet voorbeeld hiervan is Robotic Process Automation, waarbij handmatige en repeterende handelingen worden gedigitaliseerd en waarmee we voor onze klanten forse kostenbesparingen hebben gerealiseerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld afwijkende patronen in datastromen worden gedetecteerd. Er wordt bijvoorbeeld gecheckt of alle facturen correct zijn en of de juiste BTW is berekend. De klant krijgt hierdoor meer controle op zijn processen en kan hiermee besparingen realiseren en fiscale naheffingen voorkomen. Op het gebied van vastgoedbeheer kan RPA bijvoorbeeld de verkoop- of verhuurnota’s genereren en huurcontracten verifiëren. Daarbij brengen we koppelingen met in praktijk veelgebruikte pakketten zoals bijvoorbeeld REMS tot stand.”

Stilzitten is geen optie als het gaat om digitalisering. Er is voor organisaties nog zo veel te winnen op dit vlak.

“Deze procesoptimalisatie is beschikbaar vanuit meerdere disciplines. Het wordt per klant op maat gemaakt en het kan eenvoudig worden gekoppeld aan een bestaand systeem waar de klant al mee werkt. Dus goedkoper dan het aanschaffen van een volledig nieuw systeem. Door middel van een quickscan kan vlot worden achterhaald waar door middel van RPA winst te behalen valt en inzichtelijk worden gemaakt welke besparingen versus investeringen gerealiseerd kunnen worden, dus het concrete rendement is snel inzichtelijk; absoluut de moeite waard”, vertelt Wijnans.

Met het oog op risicobeheersing is BDO uiteraard ook actief bezig met cybersecurity. “Digitalisering biedt ongekende kansen maar ook nieuwe cyberrisico’s. Organisaties en ondernemers willen deze risico’s nog wel eens onderschatten, geeft Endhoven aan. De gevolgen van snel veranderende bedrijfsmodellen, nieuwe ecosystemen, en het gebruik van snel opkomende, complexe technologieën (inclusief de nieuwe concurrentie) zijn moeilijk te overzien. Onze cybersecurityspecialisten helpen om de informatiebeveiliging en privacy op orde te krijgen. Zo maken wij de weerbaarheid tegen cyberincidenten inzichtelijk voor onze klanten en brengen in kaart welke risico’s de grootste impact op de bedrijfsvoering hebben. Dit kunnen technische risico’s zijn, maar zeker ook organisatorische of governance en compliance risico’s.”

Sparringpartner
Ondernemers hebben het meest baat bij de hulp om naar de toekomst te kijken. Er komt te veel op hen af waar ze rekening mee moeten houden. BDO treedt hierbij op als sparringpartner. Wijnans: “Sommige van onze klanten helpen we op weg, anderen hebben meer support nodig. Regelmatig organiseren we praktische sessies waarin technologie, expertise en branchekennis rondom actuele onderwerpen centraal staan. Daarnaast hebben we onlangs de Self assessment Organisatievitaliteit gelanceerd. Dit kosteloze self assessment gaat in op tien essentiële thema’s, waaronder strategie, digitale transformatie, mensen, leiderschap en duurzaamheid en geeft ondernemers inzicht in de vitaliteit van hun organisatie. Doordat we de antwoorden (anoniem) benchmarken, wordt direct ook een indruk van de relatieve performance gegeven. In een rapportage wordt helder omschreven op welke aspecten gericht aandacht nodig is, waar nog ruimte is voor verbetering en op welke punten een organisatie vitaal lijkt. Wij zorgen dat ondernemingen toekomstbestendig worden én blijven.”

Voor meer informatie over de dienstverlening en kennissessies van BDO Bouw & Vastgoed:
BDO Accountants & Adviseurs| Bouw & Vastgoed 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021