Nieuw: BREEAM-NL In-Use Duurzame Huisvesting en Bedrijfsvoering

BREEAM-NL, het duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en gebieden, maakt een volgende stap. Op 25 november is het onderdeel ‘Duurzame Huisvesting en Bedrijfsvoering’ geïntroduceerd. Met dit nieuwe deel wordt BREEAM-NL geschikt als meetlat voor een organisatie-breed duurzaamheidsbeleid.

“Dit nieuwe keurmerk daagt organisaties uit hun huisvesting én bedrijfsvoering integraal te verduurzamen”, aldus Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC), beheerder van het keurmerk.

Impact verkleinen
Dit nieuwe keurmerk stelt organisaties in staat om haar impact op het milieu te verkleinen. “Gebouwgebruikers kunnen hier het verschil maken, doordat in een gebouw veel producten, zoals meubilair en IT-apparatuur, een hoge vervangingsgraad hebben," aldus Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC. Medewerkers en consumenten vinden het daarnaast steeds belangrijker dat een organisatie duurzaamheid in het DNA heeft opgenomen. Met BREEAM-NL kunnen bedrijven dit nu aantonen.

Circulair inkopen en duurzaam energiebeleid
Het nieuwe keurmerk, dat voluit BREEAM-NL In-Use Duurzame Huisvesting en Bedrijfsvoering heet, kent een breed aantal onderwerpen.  Peter Gabriëls noemt een aantal voorbeelden: “We waarderen bijvoorbeeld een circulair inkoopbeleid. Dus van je meubilair tot aan je koffiebekers; hoe koop je zo duurzaam mogelijk in.” Verder ondersteunt BREEAM-NL bij het opzetten van een duurzaam energiebeleid. “Bijvoorbeeld over welke maatregelen toegepast kunnen worden om CO2-uitstoot en energiegebruik te reduceren. Zo heb je beter inzicht in de milieu-impact van je bedrijfsvoering.”

Gezondheid medewerkers belangrijke factor
Verder is er aandacht voor de fysieke, sociale én mentale gezondheid van medewerkers. “Personeel is de voornaamste kapitaalkracht van een organisatie”, verklaart Peter Gabriëls. “BREEAM-NL stuurt daarom op maatregelen die de gezondheid en productiviteit van medewerkers bevorderen.” Het gaat dan om maatregelen zoals gezonde voeding, maar ook om een groene werkomgeving en een personeelsbeleid dat diversiteit en inclusiviteit stimuleert.

BREEAM-NL als integraal duurzaamheidsinstrument
“BREEAM-NL In-Use werd voorheen voornamelijk gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw en het beheer ervan te beoordelen”, vertelt Peter Gabriëls. “Met deze verrijking maken we BREEAM-NL ook geschikt als instrument voor een integraal duurzaamheidsbeleid van organisaties.” DGBC hoopt en verwacht dat steeds meer organisaties aan de slag gaan met BREEAM-NL en zodoende de bestaande gebouwen én de mensen die er werken, leren of recreëren steeds duurzamer worden.

Gebouw, Beheer & Duurzame huisvesting & bedrijfsvoering
Het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie delen. Eerder deze maand presenteerde DGBC al de eerste vernieuwde delen van het keurmerk: Gebouw (Asset) en Beheer. Nu komt daar het derde onderdeel bij: Duurzame Huisvesting en Bedrijfsvoering. Dit onderdeel vervangt het deel ‘Gebruik’ in het huidige BREEAM-NL In-Use keurmerk. Dit keurmerk is specifiek voor Nederland ontwikkelt en is dan ook alleen in Nederland toepasbaar.

Webinar
Op 18 januari vindt een webinar plaats om een toelichting te geven op de nieuwe Beoordelingsrichtlijn. In het webinar wordt ook de update van BREEAM-NL In Use deel 1 en 2 behandeld. Je kunt je hier inschrijven. 

Reacties