Verdichtingsplan stationsgebied Hoofddorp goedgekeurd: ruim 15.000 woningen erbij

Verdichtingsplan stationsgebied Hoofddorp goedgekeurd: ruim 15.000 woningen erbij

Het verdichtingsplan stationsgebied Hoofddorp is door de gemeente Haarlemmermeer vastgesteld. Het plan laat de visie zien hoe het stationsgebied van Hoofddorp zich verder kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk, bruisend gebied met circa 15.500 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen. Het raamwerk voor het verdichtingsplan is opgesteld door De Zwarte Hond.

Met het verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een stedelijk karakter voor het stationsgebied Hoofddorp dat zich kenmerkt door een mix van wonen, werken, leren, verblijven, ontspannen en allerlei vervoersopties. Om te komen tot zo’n levendig en leefbaar stationsgebied zijn acht ambities geformuleerd:

1. Stedelijk leven stimuleren door het gebied van station tot winkelhart als één groot levendig centrum met stadspark te beschouwen
2. Een gezond micro-klimaat realiseren door een robuust groen poldergrid als basis te nemen
3. Waterstructuren gebruiken als dragend element met het poldergrid als basis om met extremer weer om te kunnen gaan
4. Mobiliteitstransitie mogelijk maken door de rol van de auto te beperken en parkeren centraal te organiseren. Dat zorgt voor meer ruimte in de straten voor groen en water, ruimtelijke kwaliteit en ontmoetingen. In het stationsgebied komen voetgangers en fietsers op de eerste en tweede plaats.
5. Een diverse functiemix realiseren met een raamwerk voor Rust, Reuring en Ruis.
6. Superblokken zorgen voor een fijnmazig stratenpatroon waarin veel ruimte voor voetgangers en fietsers is
7. De polderidentiteit wordt behouden en versterkt
8. Geluidsadaptief ontwerpen zorgt voor stille en rustige woonblokkenDeze ambities zijn vertaald in ruimtelijke ingrepen die tezamen het raamwerk vormen. Door deze te combineren en waar mogelijk elkaar te versterken ontstaat een raamwerk dat de tand des tijds kan doorstaan en toewerkt naar een toekomstbestendig Hoofddorp.

Gevarieerde leefomgeving
Het nieuwe stationsgebied kenmerkt zich straks door een gevarieerde leefomgeving met openbare ruimten waar mensen graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Het is straks een gezonde leefomgeving door de aanwezigheid van voldoende groen en water.

Verdichtingsvisie Haarlemmermeer
Dit stedenbouwkundig raamwerk is in feite een uitwerking van de Verdichtingsvisie voor Haarlemmermeer, dat binnenkort wordt vastgesteld.

Afbeeldingen: Artist Impressions, De Zwarte HondReacties


Laatste nieuws