Partnerselectie gestart: wie wil er 69.000 m² ontwikkelen in stad Groningen?

Deze week start de partnerselectie voor de gebiedsontwikkeling op kavel P2 in Europapark in Groningen. De gemeente Groningen zoekt een partner met een vernieuwende blik op gebiedsontwikkeling en samenwerken om samen tot een optimale ontwikkeling van kavel P2 te komen. Marktpartijen kunnen zich aanmelden voor de selectieprocedure tot 10 januari 2022.

Kavel P2 is een belangrijke ontwikkeling in het Europark in Groningen. Europapark moet een echte gemengde, aantrekkelijke stadswijk worden met een eigen identiteit, waar leefbaarheid, innovatie, gemengd wonen en werken en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Kavel P2 speelt hierin een belangrijke rol. De kavel is gelegen op het voormalige terrein van de Hunzecentrale. Hier verrijst de komende jaren een duurzaam, toekomstbestendig nieuw stadsdeel.

50/50
Kavel P2 wordt de centrale plek van het Europapark. Om de kavel goed te verbinden met de rest van de wijk krijgt het circa 69.000 vierkante meters gemengd programma. Om een compact stedelijk milieu en aantrekkelijke functiemix te creëren bestaat het programma uit 50% wonen en 50% niet-wonen. De locatie biedt veel potentie nabij de binnenstad en het openbaar vervoer. Deze partnerselectie gaat over de eerste fasen van de ontwikkeling.

De ontwikkeling van kavel P2 heeft hoge ambities en veel potentie. De uitdaging in deze ontwikkeling ligt bij de achtergebleven funderingen van de voormalige Hunzecentrale. Dat vraagt om creativiteit en innovatieve ideeën. De gemeente is daarom op zoek naar een partij die samen wil werken aan werkbare oplossingen en gezamenlijk het hoge ambitieniveau wil waarmaken.

Partnerselectie
Om marktkennis zo vroeg mogelijk te betrekken schrijft de gemeente Groningen een partnerselectie uit. In deze selectie gaat de gemeente niet op zoek naar een plan maar naar een samenwerking, oftewel een partner. Met deze partner start de gemeente een haalbaarheidsstudie voor de eerste fasen van de ontwikkeling om te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan. Door in deze fase te selecteren op een samenwerking is er veel ruimte voor optimalisatie binnen de kaders die er liggen. Er is voor alle partijen veel vrijheid om samen te werken aan de ontwikkeling. Deze vernieuwende manier van gezamenlijke planvorming draagt bij aan het behalen van gedeelde doelstellingen.

Hiertoe zoekt de gemeente een partij met pioniersgeest en een vernieuwende blik op samenwerken aan hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Een partij die aan de ene kant om kan gaan met complexe opgaven en een bouwstroom op gang kan brengen, en zich aan de andere kant langjarig (met het oog op realisatie) aan de opgave wil verbinden. Een partij die ontwerpt vanuit hoge ambities en deze om kan zetten in werkbare oplossingen en het gebied een impuls kan geven. Een partij die weet hoe je een haalbaar plan maakt en tegelijkertijd meerwaarde creëert. En vooral een partij die de kracht van samenwerking op waarde schat.

Voor meer informatie over Kavel P2 en de selectieprocedure, zie tender.akroconsult.nl/tender/P2Europapark

Reacties