Blog Christa Thijssen: 'Mooi is Nederland, hé?'

Mooi is Nederland hè? Een zin die ik de afgelopen anderhalf jaar vaak voorbij heb horen komen. Plotseling konden we nergens meer naar toe en stonden er slechts enkele kilometers op de teller. Een onwennige en onzekere tijd, maar wel een tijd waarin we ons bewust werden van ons mooie land en de goede omstandigheden waarin we leven. Laten we deze positieve insteek behouden en verder samenwerken om Nederland nog mooier te maken!

Goed, er valt altijd wel iets op te merken, maar als we eerlijk zijn dan zijn de omstandigheden waarin we hier leven en werken goed te noemen. Als we om ons heen kijken zien we overal nieuwbouw- of transformatieprojecten in onze binnensteden. Het is duidelijk dat onze sector in samenwerking met de lokale en centrale overheid, sociale partners en marktpartijen alle zeilen bijzet om te voldoen aan de enorme woningbouwbehoefte. Natuurlijk kan deze niet zomaar opgelost zijn, maar de effort die er in wordt gestoken is enorm en vraagt naar mijn mening zo langzamerhand wel eens om een beetje respect.

We moeten vasthouden aan de bewondering voor ons land en de mooie vastgoedprojecten, en ons niet laten meeslepen door het politiek gezemel en de negatieve berichtgeving waar de media ons elke dag op trakteert.

Het glas is halfvol
We moeten vasthouden aan de bewondering voor ons land en de mooie vastgoedprojecten, en ons niet laten meeslepen door het politiek gezemel en de negatieve berichtgeving waar de media ons elke dag op trakteert. Natuurlijk moet er veel gedaan worden, maar ik zie het als een uitdaging om stevig door te gaan en op bepaalde thema’s zoals de klimaat- en energietransitie een tandje bij te zetten. Twee thema’s die veel aandacht vergen en waar wij als vastgoedsector een grote bijdrage aan moeten en kunnen leveren.

Inhaalslag voor de doelgroep ouderen
En dat niet alleen. Ook een inhaalslag is vereist voor de doelgroep ouderen. De vergrijzing is een feit en we moeten ons realiseren dat we deze ‘nieuwe’ doelgroep al veel te lang in de wachtruimte hebben gezet. Niet alleen verdienen de ouderen onze aandacht, hen een plek geven in het huisvestingstreintje biedt ook kansen. Door plekken te ontwikkelen die voldoen aan hun behoeften creëren we een betere doorstroom, iets waar alle andere doelgroepen ook profijt van hebben. We moeten hierin keuzes maken op basis van data en niet blindelings de trends volgen. 

Door plekken te ontwikkelen die voldoen aan hun behoeften creëren we een betere doorstroom, iets waar alle andere doelgroepen ook profijt van hebben. We moeten hierin keuzes maken op basis van data en niet blindelings de trends volgen. 

Samen maken we Nederland nog mooier
Mijn oproep is dan ook om keihard door te werken aan de woningbehoefte en de urgente thema’s en doelgroepen niet uit het oog te verliezen. Laten we ons niet afleiden door een klein groepje dat de boventoon voert. Ik weet dat wij dat als sector uitstekend kunnen. Niet alleen hebben we dat bewezen tijdens de coronatijd, ook zie ik het gebeuren tussen de leden van Holland Property Plaza. De kennis, de wil en de kansen zijn er. Samen maken we Nederland nog mooier, voor iedereen! 

Dit is een bijdrage van Christa Thijssen, Director Holland Property Plaza. Meer informatie? Bezoek de website.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022