SDE++: subsidie voor investeringen in zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken van onze gebouwen: waar ruimte op daken is, worden zonnepanelen toegepast. Een duurzame invulling van het dak èn een gunstigere BENG of energielabel voor het gebouw.

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% verlaagd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit zelfs verlaagd zijn met 95%. De SDE++ helpt deze doelstellingen te behalen en het kabinet heeft voor de komende jaren €5 miljard beschikbaar gesteld. De subsidie is er voor bedrijven en non-profit instellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Met deze regeling stimuleert de overheid zowel de productie van duurzame energie als de CO2-verlaging. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Hoe zit de subsidie in elkaar?
De subsidieregeling verstrekt een bijdrage gedurende de exploitatie van de installatie over een periode van 15 jaar. Het betreft een vergoeding voor het onrendabele deel van groene stroom. Per kWh opgewekte energie ontvangt u maximaal 7,2 cent bij installaties tot 1 MW en 6,5 cent bij grotere installaties. Dit heet het basisbedrag. Het basisbedrag wordt gecorrigeerd met een correctiebedrag. Het correctiebedrag is afhankelijk van de ontwikkeling van de prijs van stroom in Nederland. Wanneer deze prijs stijgt, stijgt het correctiebedrag mee.

Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald?
De regeling kent een integraal budget voor verschillende technieken. Zo kan naast zonne-energie ook subsidie worden aangevraagd voor windenergie, groen gas, duurzaam opgewekte warmte en CO2-opslag. Aan iedere techniek zijn verschillende basisbedragen gekoppeld. Diegenen die minder subsidie aanvragen kunnen hun aanvraag eerder indienen en krijgen daarmee voorrang op het beschikbare budget. De regeling gaat in verschillende tranches open waarbij de laatste tranche de hoogste subsidie biedt.

“Met deze subsidie is uw investering in duurzame energieopwekking eerder rendabel. Zonde om hier geen gebruik van te maken. Onze adviseurs kunnen u bij het hele proces begeleiden en zorgen dat u van een maximale subsidie profiteert.”

Alleen subsidie voor het terugleveren van elektriciteit
De huidige SDE++ basis- en correctiebedragen zorgen ervoor dat er nauwelijks subsidievoordeel wordt behaald bij opgewekte stroom die opnieuw in het gebouw wordt gebruikt. De duurzaam opgewekte stroom die aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, kent een substantieel lager correctiebedrag. De aan het net teruggeleverde stroom levert daarom een SDE++ subsidie op tot maximaal 4,2 cent per kWh. De subsidie is daarmee vooral interessant wanneer er stroom aan het net wordt teruggeleverd.

Wanneer interessant?
Om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidieregeling dient er tenminste 15 kWp aan vermogen op het dak te worden geplaatst (ongeveer 55 panelen). De subsidiebedragen zijn de laatste jaren sterk gedaald en er moeten aanvullende (vaste) kosten gemaakt worden voor het aanbrengen van een productiemeter. Om deze reden vinden wij de SDE++ regeling vooral interessant voor projecten van minimaal 250 panelen.

Meer informatie
Van Draeckeburgh geeft advies over de SDE++ subsidieregeling en begeleidt de aanvraag. Bij een subsidietoekenning helpen we ook bij het inregelen van het subsidieproces. Denk hierbij aan de registratie bij uw netbeheerder en energieleverancier.

De eerste tranche gaat op 5 oktober 2021 open. De aanvraag vergt nog de nog de nodige voorbereidingen, begin daarom tijdig met een aanvraagtraject! Dat kan via: Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen. Hij is bereikbaar op 06-50257202, per mail via mg@vdsf.nl of via LinkedIn.

Dit wat een bijdrage van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen.

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021