Meer rendement door data en rekenmodellen

De opdrachtgevers die met het OSRE platform werken, genereren veel data tijdens het nieuwbouwproces. Clappform heeft impactvolle voorspellende rekenmodellen in de gebouwde omgeving. Daar zagen Tom Griffioen (Co-founder Clappform) en Jurjen Thomas (CEO OSRE) dan ook de match.

Wat nu als we de opdrachtgevers van OSRE kunnen overtuigen om de nieuwbouwdata te delen met de rekenmodellen van Clappform en de uitkomst van deze modellen weer te gebruiken in OSRE. Logisch verhaal toch, dit wil iedereen... of toch niet?!

De heren zien nu de mogelijkheid om de dienstverlening nog verder te optimaliseren en het doorstromingsproces in de nieuwbouw verder te verbeteren door middel van data.

Modellen
Waarom andere partijen dit nu nog niet doen weten de twee ondernemers niet. Griffioen: “Het kan te maken hebben dat men bang is om iets met de data te doen met meerdere partijen in verband met de AVG, echter kunnen wij de data van OSRE synthetisch aangeleverd krijgen. Dat wil zeggen dat de data de waarde behoudt maar onherleidbaar is naar een individu en dus volledig voldoet aan de AVG.”

Thomas denkt dat het te maken heeft met de kosten die voor de baten gaan bij dit soort innovaties. Thomas: “Natuurlijk komen er kosten bij kijken, echter als je alleen al kijkt naar het huurprijsmodel, waar de ERV’s (estimated rental value) door Clappform wordt gegenereerd kan dit al leiden tot tien duizenden euro's meer huuropbrengsten op grote nieuwbouwprojecten en een betere verdeling van de huurprijs onder de verschillende type appartementen.”

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van data in het nieuwbouwproces? Neem dan gerust contact op met Jurjen Thomas of Tom Griffioen.

 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special