Duurzaam vastgoed in 2021? Deze subsidies leveren je geld op

CO2-reductie, van het gas af, circulariteit en een verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023 zijn trends die een belangrijke rol spelen in de vastgoed- en huursector in 2021. De overheid stimuleert deze thema’s bij het ondernemen en beleggen in vastgoed. Diverse subsidies maken duurzaam vastgoed een interessante investering met financiële voordelen. Een bijdrage van Subvention.

Als subsidieadviesbureau zijn we bij Subvention dagelijks in gesprek met vastgoedbeleggers, ondernemers en woningcorporaties die zelf niet uit het doolhof van regelingen en subsidies komen. We hebben daarom de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet. Van geldelijke en fiscale subsidies tot rentevoordelen.

Geldelijke en fiscale subsidie voor duurzaam vastgoed in 2021

1) Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie - SDE++
Waar de SDE-regeling zich voorheen vooral richtte op duurzame energieproductie, ligt de nadruk nu op CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.
Voor de SDE++ ontvang je een geldelijke exploitatiesubsidie voor de onrendabele top van duurzame energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen) en CO2-reducerende technieken. De openstelling is in het najaar van 2021 en verloopt in fases met verschillende subsidiebedragen en voorwaarden. Het beschikbare budget bedraagt € 5 miljard.

>> Meer weten over de kansen van de SDE++

2) Investeringssubsidie Duurzame Energie - ISDE
De ISDE subsidieert warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen (enkel kleinverbruikers) voor verduurzaming van bestaande gebouwen. Investeer je bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000. Nieuwbouw en biomassaketels komen vanaf 2020 al niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie.

>> Meer weten over de kansen van de ISDE

3) Energie-investeringsaftrek - EIA
De Energie-investeringsaftrek is een fiscale subsidie voor energiezuinige voorzieningen of installaties. Het nettovoordeel bedraagt 11,25% van de gemaakte subsidiabele kosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen natuurlijk voor een lagere energierekening.

In aanmerking voor Energie-investeringsaftrek komen bijvoorbeeld:

  • Energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen
  • Ledverlichting
  • Warmtepompen
  • HR-glas
  • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
  • Warmteterugwinningssystemen

>> Meer weten over de kansen van de EIA

4) Milieu-investeringsaftrek - MIA
Investeer je in nieuwbouw of renovatie met bijvoorbeeld het duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent, dan kun je profiteren van de Milieu-investeringsaftrek. De netto subsidie bedraagt dan 3,3% van de gebouwkosten. Ga je nog een stap verder en bouw je volgens het keurmerk BREEAM Outstanding, dan bedraagt de subsidie zelfs 6,75% met een maximum van € 25.000.000.

Een categorie voor circulaire gebouwen biedt nieuwe kansen om duurzaamheidsambities voor een circulaire economie na te streven. In deze categorie kan het netto subsidievoordeel oplopen tot 9% van de gebouwkosten. Voor circulaire gebouwen met industriefunctie is het nettovoordeel 6,75%. Subvention heeft ervaring bij onder meer het eerste circulaire bedrijfspand en de eerste circulaire supermarkt die in aanmerking komen voor de MIA.

>> Meer weten over de kansen van de MIA

Groenfinanciering
Naast bovenstaande subsidies biedt een groenfinanciering ook kansen. Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Een goedkopere financiering dus omdat er met ‘groen’ geld wordt gefinancierd.

Gebouwen met een groenverklaring komen vanaf 2019 helaas niet meer automatisch in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek.

Grote kansen voor verduurzaming huursector
De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is een fiscale subsidie in de vorm van een aftrekpost op de jaarlijkse verhuurderheffing. Vanaf 1 juli 2021 is de RVV Verduurzaming weer open.

Woningcorporaties komen in aanmerking wanneer ze investeren in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen. De fiscale subsidie kan oplopen van € 3.000 tot € 10.000 per woning. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verbetering van de energielabelklassen (EP-2) van de woning.

>> Meer weten over de kansen van de RVV Verduurzaming

Klimaatakkoord, Urgenda-zaak en energielabel-C-plicht voor kantoren bepalen subsidielandschap
De uitspraak in de Urgenda-zaak in 2020 bracht CO2-reductie extra hoog op de agenda. Daarnaast komt de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 in steeds meer beleidsplannen naar voren en dat biedt nieuwe kansen voor subsidie.

De hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: structureel meer gebouwen van het gas af, aantrekkelijker maken van isolatie en CO2-reductie in het algemeen. Kantoren moeten vanaf 2023 een verplicht energielabel C hebben en woningcorporaties zijn op weg naar gemiddeld energielabel B.

Jouw subsidiemogelijkheden in beeld?
Dagelijks helpt Subvention ondernemers en verhuurders bij de realisatie en verduurzaming van vastgoed. Neem om jouw subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen contact op met Thijs Vaneker of Ruud Lenderink via subvention.nl.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special