Grote huurdeal met Nike voor Belgische dochter VastNed

Vastgoedbevak Intervest Offices & Warehouses, dochter van VastNed O/I, heeft voor haar site Herentals Logistics 2 een nieuwe terbeschikkingstellingsovereenkomst afgesloten met Nike Europe.

Reacties