DGBC over IPCC-rapport: 'Het is nog niet te laat!’

De versnelde klimaatverandering zal de komende jaren voor meer weersextremen zorgen als we de CO2-uitstoot niet drastisch aanpakken. Afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot zullen de oceanen deze eeuw zo’n 32 tot 101 centimeter stijgen. Het zijn zorgelijke ontwikkelingen uit het IPCC-rapport, dat ook een zwart scenario voor Nederland petto heeft als de zeespiegel in dit tempo blijft stijgen. De resultaten komen voor Dutch Green Building Council niet als een verrassing, maar onderstrepen de urgentie om de CO2-uitstoot juist nu aan te pakken.

Dutch Green Building ziet tussen de zorgelijke resultaten perspectief. “Het IPCC-rapport schetst verschillende scenario’s, afhankelijk van de aanpassingen die wij als mensheid doen. Hoe minder CO2-emissie wij veroorzaken, hoe kleiner de temperatuurstijging zal zijn de komende eeuw. In het meest positieve scenario kan de opwarming zelfs gestopt worden. Het is nog niet te laat”, zegt Annemarie van Doorn (directeur DGBC) vastberaden.

Internationale samenwerking
De gebouwde omgeving veroorzaakt nog altijd ongeveer 40% van de CO2 -emissies. Samen met het internationale netwerk van Green Building Councils zet DGBC zich in om deze emissies binnen afzienbare tijd naar nul te krijgen. Dit gebeurt op dit moment op grote schaal met het internationale project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw. “Hier komen duidelijke doelstellingen uit, die moeten leiden tot bindende regels en beleid. Daarnaast sluiten we met onze partners (bindende) commitments om alle gebouwen Paris Proof te maken, waarmee we in Nederland het CO2-verbruik aanpakken”, aldus Van Doorn.

Klimaatadaptief bouwen
De noodzaak om de gebouwde omgeving de komende jaren aan te gaan passen op de klimaatverandering is essentieel, voegt zij daaraantoe. “Door bijvoorbeeld de integratie van meer groen in de gebouwde omgeving, kunnen we zowel wateroverlast als hitte voorkomen en bestrijden.”

Samenleving leefbaar houden
Van Doorn legt uit dat er daarnaast bij DGBC ook al voorbij het zwarte scenario van IPCC wordt gekeken. “We verwachten dat de klimaatverandering ook een ontwrichtende werking van onze maatschappij kan veroorzaken. De komende jaren willen wij onderzoeken op welke wijze we kunnen zorgen dat we een leefbare en sociale samenleving behouden.”

Oproep
Alle betrokken partijen in de bouwkolom moeten daarom nu al hun verantwoordelijkheid pakken om het tij te keren. “Dat zijn we aan toekomstige generaties verplicht. DGBC blijft daarom handvatten ontwikkelen aan die partijen bieden om daaraan bij te dragen.” Van Doorn sluit af met een korte opsomming als oproep aan de overheid, die kan zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving:

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022