Rabobank zet Groot-Amsterdam op voetstuk

Groot-Amsterdam heeft de best presterende economie van ons land. Het bedrijfsleven wist hier het afgelopen jaar het meest te profiteren van het economisch herstel. Daarmee stoot Groot-Amsterdam het vorig jaar verrassende Agglomeratie 's-Gravenhage van de troon. In de jaarlijkse Regio Top 40 van Rabobank, een ranglijst van de economische prestaties van Nederlandse regio's over het afgelopen jaar. De prestaties zijn in kaart gebracht met onze Regionaal-Economische Thermometer.

De scores van de regio’s zijn berekend aan de hand van economische groei en economische kracht van het bedrijfsleven in het afgelopen jaar. De score voor economische groei komt voort uit de groei van de bedrijfseconomische indicatoren winst, productiewaarde en investeringen, en de groei van het arbeidsvolume. De economische kracht is gebaseerd op de bedrijfseconomische indicatoren rendement op eigen vermogen, arbeidsproductiviteit, investeringsratio en de werkgelegenheidsfunctie (het arbeidsvolume ten opzichte van de beroepsbevolking) van het bedrijfsleven in een regio.

De Regio Top 40 winnaars

1. Groot-Amsterdam
2. Zuidoost-Friesland
3. Overig-Groningen
4. Noord-Drenthe
5. Zaanstreek

De Regio Top 40 verliezers
36. Zuidwest-Overijssel
37. Aggl. Leiden en Bollenstreek
38. Het Gooi en Vechtstreek
39. Zeeuws-Vlaanderen
40. Zuidwest-Drenthe

De leden kunnen inloggen om het gehele onderzoek te downloadenReacties


Laatste nieuws