Omgevingsvisie Breda 2040 na consultatie afgerond

Omgevingsvisie Breda 2040 na consultatie afgerond

De Omgevingsvisie 'Breda Sterk en Veerkrachtig' is door de burgemeester en wethouders van Breda ter goedkeuring voorgelegd aan de Bredase gemeenteraad. Dit gebeurde nadat Bredanaars is gevraagd hun reactie op de ontwerp Omgevingsvisie te geven. De visie is een kompas om samen met de stad, dorpen en regio te werken aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special