Breda versnelt bouw van 700 woningen

Breda gaat de bouw van 700 nieuwe woningen versnellen. Het gaat zowel om sociale als middeldure woningen. €2,1 miljoen gaat naar de woningcorporaties voor de bouw van 300 sociale huurwoningen en €6,6 miljoen wordt uitgetrokken voor de versnelde bouw van 400 middeldure woningen.

27 juli 2021 om 09:20 | 2 min

Omgevingsvisie Breda 2040 na consultatie afgerond

De Omgevingsvisie 'Breda Sterk en Veerkrachtig' is door de burgemeester en wethouders van Breda ter goedkeuring voorgelegd aan de Bredase gemeenteraad. Dit gebeurde nadat Bredanaars is gevraagd hun reactie op de ontwerp Omgevingsvisie te geven. De visie is een kompas om samen met de stad, dorpen en regio te werken aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving.

16 juli 2021 om 08:52 | 2 min

Diaconessenhuis in Breda als hart van de nieuwe stadswijk

Op het ziekenhuisterrein Amphia in Breda zal BPD | Bouwfonds een nieuwe stadswijk met circa 270 woningen realiseren met als kloppend hart het oude Diaconessenhuis. De wijk grenst aan het stadswandelpark ‘het Zaartpark'. De invloed van het park wordt doorgetrokken in de plannen van de nieuwe stadswijk ‘Park Langendijk'.

22 juni 2021 om 12:48 | 2 min