Omgevingsvisie Breda 2040 na consultatie afgerond

Omgevingsvisie Breda 2040 na consultatie afgerond

De Omgevingsvisie 'Breda Sterk en Veerkrachtig' is door de burgemeester en wethouders van Breda ter goedkeuring voorgelegd aan de Bredase gemeenteraad. Dit gebeurde nadat Bredanaars is gevraagd hun reactie op de ontwerp Omgevingsvisie te geven. De visie is een kompas om samen met de stad, dorpen en regio te werken aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving.

16 juli 2021 om 08:52 | 2 min

Diaconessenhuis in Breda als hart van de nieuwe stadswijk

Op het ziekenhuisterrein Amphia in Breda zal BPD | Bouwfonds een nieuwe stadswijk met circa 270 woningen realiseren met als kloppend hart het oude Diaconessenhuis. De wijk grenst aan het stadswandelpark ‘het Zaartpark'. De invloed van het park wordt doorgetrokken in de plannen van de nieuwe stadswijk ‘Park Langendijk'.

22 juni 2021 om 12:48 | 2 min

WDP trekt nieuwe huurder aan voor DC The Bay in Breda 

WDP heeft een huurcontract afgesloten met Brouwerij Frontaal. De brouwerij gaat langjarig ongeveer 7.650 m2 huren in het nieuw te bouwen distributiecentrum “DC The Bay” te Breda. Het gehele complex bestaat uit een zestal bedrijfsruimten met kantoren en omvat ongeveer 48.000 m2. 

9 juni 2021 om 08:44 | 2 min