Het nut van professioneel energiebeheer voor vastgoedeigenaren

Energiebeheer wordt voor vastgoedpartijen steeds belangrijker. Dit komt onder andere doordat verduurzaming steeds meer van belang wordt. Ook leiden lage energiekosten tot tevreden huurders. In het geval van leegstand zijn het kosten die je liever niet hebt. O&O Vastgoed Diensten B.V. biedt door haar Energie Management Systeem oplossingen voor deze problemen. Door het proactief monitoren van de data uit het systeem kunnen forse besparingen gerealiseerd worden.  

Het Energie Management Systeem analyseert het verbruik en detecteert waar er bespaard kan worden op het verbruik. Het overgrote gedeelte van de prijs voor gas en elektra bestaan uit energiebelasting en netbeheerkosten. De grootste besparingen kunnen dus gerealiseerd worden op energie dat niet verbruikt wordt. Het verduurzamen van een pand draagt hier ook aan bij. Tevens kan er nog op veel meer manieren worden bespaard.

Netbeheerkosten
Een groot deel van de energiefactuur bestaat uit netbeheerkosten. Deze kosten hangen samen met de capaciteit van de aansluitingen. In veel gevallen is de capaciteit te groot voor het daadwerkelijke verbruik. Hierdoor zijn de netbeheerkosten onnodig hoog. Dit verschil wordt door energiebesparende aanpassingen groter. Hetzelfde geldt voor het gecontracteerd vermogen. Dit is het vermogen dat netbeheerders vooraf inkopen voor een aansluiting. Wanneer het verbruikt daalt, wordt dit niet aangepast.

Peak shaving
In sommige gevallen is een capaciteit van een aansluiting nodig om te kunnen voorzien in een piekverbruik. Door het Energie Management Systeem blijkt hoe hoog deze piek in het verbruik is en hoe frequent deze voorkomt. In veel gevallen kan deze piek worden verkleind door peak shaving. Er kunnen bijvoorbeeld accu’s geplaatst worden die het piekverbruik opvangen, terwijl deze bij een lager verbruik worden opgeladen. Wanneer de piek wordt opgevangen door de accu’s, kan de aansluiting verder verkleind worden.

Besparen
Het verkleinen van aansluitingen en het aanpassen van het gecontracteerde vermogen kunnen resulteren in besparingen die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. De besparing wordt nog groter, wanneer een aansluiting van groot verbruik naar klein verbruik gaat. Dan komen de kosten voor de meetverantwoordelijke ook te vervallen.

Dit was een bijdrage van Nick Oosterlaken van O&O Vastgoed Diensten B.V.
Kijk voor meer informatie op de website van O&O Vastgoed Diensten B.V.Reacties


Laatste nieuws