Marktpartij gezocht voor de St. Jozefkerk te Kerensheide

De St. Jozefkerk in Kerensheide in de gemeente Stein krijgt een nieuwe toekomstbestendige invulling. In het kerkgebouw komen straks een wijkcentrum en 12 zorggeschikte middenhuur-appartementen. Deze voorkeur komt voort uit het herbestemmingsonderzoek dat onder regie van Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide is uitgevoerd.

Deze invulling kent breed draagvlak onder zowel de stichting en de gemeente als onder betrokkenen uit de omgeving. Ook Provincie Limburg en het kerkbestuur staan positief tegenover de nieuwe invulling. Gemeente Stein, Provincie Limburg en het kerkbestuur zijn onder de juiste voorwaarden bereid om er een financiële bijdrage aan te leveren.

Symbolisch bedrag
De stichting is voornemens om het kerkgebouw en bijbehorende gronden voor een symbolisch bedrag van €1,- te verkopen aan een marktpartij die de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie op zich zal nemen. Er is een verkoopprocedure opgesteld waarin partijen een inschrijving kunnen indienen. Het doel is om met één marktpartij tot overeenstemming te komen over de verkoop, waardoor de identiteitsdrager van Kerensheide toekomstbestendig behouden blijft.

 

Reacties