Resultaat webinar Roosendaal: zonder co-creatie geen versnelling van de markt

Afgelopen dinsdag 22 juni is de landelijke open co-creatie Wonen en Zorg van start gegaan met het eerste webinar met de gemeente Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad heeft de aftrap gedaan voor zo’n 40 aanwezigen waaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, gemeenten, institutionele beleggers, projectontwikkelaars, zorgkantoor en adviesbureaus.

De woonzorgvisie van de gemeente Roosendaal was de basis voor de start van de co-creatie. In de sessie werd vervolgens een analyse gegeven van de demografie en de verschillende doelgroepen waar de gemeente nu en naar de toekomst mee te maken krijgt. Deze analyse was vervolgens input voor discussie en interactie.

Beter morgen beginnen versus de lange adem
Wat opviel waren de verschillende meningen en visies van de aanwezigen. Waar de een gaat voor de korte termijn, gaat de ander voor de langere termijn. Waar de een op de inhoud een holistische visie nastreeft over het leven, gaat de ander voor leefwerelden die veel meer de huidige situatie benaderen. Ook het verschil in benadering tussen commerciële en niet commerciële partijen zoals de gemeente kwam nadrukkelijk naar voren. Gemeenten gaan in samenhang voor de juiste keuzes voor de korte als lange termijn, commerciële partijen spelen vaak in op een vraag van een afzonderlijke doelgroep.  En dat levert niet gelijk tussen alle partijen vertrouwen op, ook al kent elke gemeente een probleem. En soms praten partijen een verschillende taal. maar bedoelen ze in de kern hetzelfde.

Deelnemer: "Het is juist de net boven modale babyboomer die nu comfortabel woont die tussen wal en schip valt."

Daarnaast legden diverse aanwezigen de nadruk op preventie om de zorgvraag te verminderen gecombineerd met praktische oplossingen zoals in een vorm van co-housing het combineren van wat mensen samen nog wel kunnen en graag willen. Gezonde leefstijlen, gezonde voeding en een betekenisvol leven, zullen in de toekomst ook wel effect sorteren op de zorgvraag, maar dat veranderd op de korte en middellange termijn niets aan de zorgvraag die op ons afkomt. Niet iedereen heeft even gezond kunnen leven en ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Verder zijn praktische oplossingen vaak een te smalle basis om zekerheid te bieden. Je kunt er niet op vertrouwen dat er altijd wel iemand is die het gras kan maaien in een geclusterde woonvorm.

Co-creatie kan bruggen slaan en ontwikkelingen versnellen
Eén ding is in ieder geval duidelijk geworden. De co-creatie had heel nadrukkelijk zijn toegevoegde waarde, omdat het partijen vanuit een neutrale positie bij elkaar brengt. Want niet alleen tijdens de co-creatie, maar juist ook in het contact na afloop van de co-creatie werden er bruggen geslagen. Door als onafhankelijke partij aansluiting te vinden vanuit de visie van de gemeente en wat nodig is voor de korte en lange termijn en vervolgens dit te koppelen met de commerciële proposities vanuit de markt. Die verbinding kan vorm worden gegeven door een toetsingskader te gebruiken en waarin conjunct meten (wat wil de bewoner), een robuuste data-analyse (wat is de opgave), een samenhangende stedenbouwkundige visie (hoe te komen tot inclusieve aanpak en het juiste maatwerk) als een goede businesscase (wat betekent het voor de bekostiging) de fundamenten zijn. Dit toetsingskader in combinatie met goed contact met alle partijen en kennis van zaken maken uiteindelijk het verschil en kan leiden tot versnelling.

Met dit toetsingskader willen we komen tot een stedelijk samenhangend raamwerk, waarin initiatieven een bijdrage leveren aan de wijk en gebruik maken van de bestaande netwerken. Verschillend aanbod voor verschillende doelgroepen is hierin van cruciaal belang. Hoe kunnen we aansluiten bij de wensen van mensen in plaats van een standaard menu voor te schotelen.

Een inclusieve aanpak met een divers woningaanbod waarin alle vormen van zorg of ondersteuning aangeboden worden. Hierin gaan toekomstige bewoners pionieren in woonvormen.

Deelnemer: "Iedereen wil van betekenis zijn, laat dit de basis zijn voor wonen en zorg."

Van co-creatie naar innovatie
Gezien de opgave zal naar verwachting innovatie van belang worden. De voorgestelde oplossingen c.q. innovaties tijdens het webinar zijn nog onvoldoende doorgesproken, omdat twee uur co-creatie daarvoor gewoon veel te kort is. Binnenkort komen we terug met een nadere beschrijving van de relevante innovaties. Dit geldt eveneens voor een resume van de opgave. Op dit moment wordt door het team hard gewerkt om de eerste grove analyse nader te detailleren.

Hoe nu verder?
Het belangrijkste is dat het zaadje voor de co-creatie nu is geplant en dat het proces nu verder zijn werk gaat doen. De komende tijd vinden er zowel gesprekken met de gemeente, commerciële partijen maar ook CZ zorgkantoor plaats om te kijken hoe en waar het nuttig is om het een en ander te verbinden. Tevens gaan we kijken wie de volgende gemeente gaat worden.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022