Nieuwe bouwnorm moet vastgoed beter afstemmen op gebruikers en aanbieders

De Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie en de Haagse Hogeschool gaan samen met bouwnormorganisatie NEN het initiatief nemen om een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers van vastgoed helpt bij het vaststellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders helpt om hun producten hieraan te spiegelen.

Reacties