COMMENTAAR: Dapper plan Rabo komt op slecht moment

Uitgerekend de grootste hypotheekverstrekker, Rabobank, kwam vorige week met een opvallend voorstel om de vastgelopen Nederlandse koopwoningmarkt vlot te trekken. We moeten af van het woud aan hypotheekvormen die de afgelopen 15 jaar zijn bedacht om de hypotheekrenteaftrek te maximaliseren. Nee, zo zei bestuursvoorzitter Moerland van Rabo, laten we teruggaan naar de annuïteithypotheek met gelijktijdige afbouw van de hypotheekrenteaftrek in 20 jaar. Willen we dat?Reacties


Laatste nieuws