Uitnodiging voor de landelijke open co-creatie Wonen en Zorg

De landelijke open co-creatie Wonen en Zorg nodigt iedereen uit om via een aantal webinars mee te doen, mee te denken en te sparren over de vergrijzing op de woningmarkt. In dit artikel staat wat men kan verwachten en hoe men zich kan aanmelden voor het eerste webinar op 22 juni. 

De uitdaging is bekend: hoe gaan we de tsunami van de vergrijzing te lijf? De landelijke open co-creatie Wonen en Zorg wil met name een antwoord vinden op de hoe-vraag. Welke oplossingen, strategieën, innovaties, beleid, interventies en concrete woonzorgconcepten zijn er voor een specifieke gemeente of regio relevant? En wat moet er gebeuren om de kansen te verzilveren of bedreigingen te reduceren? Volledig in de tijdsgeest van nu gaan we co-creëren met behulp van tweewekelijkse webinars.

Doe je mee?
De landelijke open co-creatie Wonen en Zorg nodigt iedereen uit om mee te doen. Of je nu ontwikkelaar, gemeente, belegger, zorgorganisatie, corporatie, leverancier, zorgkantoor, zorgverzekeraar, creatieve denker of de burger zelf bent. Co Politiek en initiatiefnemer: “De toegevoegde waarde voor alle partijen is dat vanuit elk perspectief actuele kennis en oplossingen m.b.t. nieuwe woonzorgconcepten, technologie, vastgoed, bekostiging, zorg, belegging, wetgeving en zorginnovatie bij elkaar wordt gebracht”. Van de webinars wordt een resume gemaakt en dat wordt op LinkedIn en via Vastgoedjournaal en Skipr gedeeld.

Gemeente Roosendaal bijt het spits af op 22 juni
De gemeente Roosendaal is bereid gevonden om het spits af te bijten. Het eerste webinar wordt gehouden op dinsdag 22 juni van 15:00 tot 17:00. Wethouder Klaar Koenraad: “Het is hartstikke leuk om hieraan mee te doen. Het onderwerp is uitermate relevant en als gemeente Roosendaal willen wij graag onze visie delen om daarover te sparren en in gesprek te gaan”. 

Mocht je willen deelnemen aan het eerste webinar meld je dan gratis aan bij de LinkedIn groep landelijke open co-creatie Wonen en Zorg of stuur een mail met je naam, telefoonnummer en functie naar info@careinvestgroup.com. Je ontvangt dan een Teams uitnodiging.

Lokale opgave voor diverse gemeenten als terugkerend thema
Per webinar staat een gemeente of regio als terugkerend thema centraal. De specifieke gemeente of regio wordt vooraf breed aangekondigd op LinkedIn, Vastgoedjournaal en Skipr en lokale stakeholders worden benaderd of zij willen meewerken aan de co-creatie. Tijdens de co-creatie wordt vervolgens een realtime online live analyse gegeven met behulp van het dataplatform van Careinvest. De analyse wordt gecombineerd met zorg- en vastgoedkennis. Centraal in de co-creaties staat met name het “hoe”. Want een analyse over de opgave is belangrijk maar het definiëren van de oplossingen c.q. interventies in relatie tot de tekorten aan locaties, zorgprofessionals, mantelzorgers en geld is nog veel belangrijker.

Versnelling door co-creatie
Co Politiek wil met deze co-creatie de markt dichter bij elkaar brengen door kennis te delen. Politiek: “De formule van co-creeren is eerder beproefd in de zorg en erg relevant voor de markt van wonen en zorg omdat partijen elkaar dikwijls nog niet weten te vinden of een verschillende taal spreken of andere belangen hebben”.

Voor zijn inspiratie verwijst hij naar www.zorginnovatieboek.nl. Politiek : “Deze co-creaties hebben in 2012 en 2014 geleid tot e-books die respectievelijk 15.000 en 50.000 zijn gedownload”.

Financiering
De financiering van de co-creaties kent drie niveaus. De webinars zijn voor iedereen gratis. Er wordt daar veel kennis gedeeld over de opgave als ook passende interventies/oplossingen en woonzorgconcepten in relatie tot een gemeente of regio. Als niet-commerciële partijen, naast de webinars, een nadere vraagstelling hebben dan wordt dit uitgevoerd tegen gereduceerd tarief. Als er commerciële partijen, naast de webinars, een nadere vraagstelling hebben dan geldt een normaal commercieel tarief.  

Contact
Vastgoedjournaal en Skipr zijn de exclusieve mediapartners van dit initiatief. Mocht je willen samenwerken, heb je een goed idee, een interessante innovatieve oplossing of een vraag dan kun je contact opnemen met Co Politiek, mobiel 06-46182285 of e-mail info@careinvestgroup.com.

Wil je op de hoogte gehouden worden over dit initatief? Meld je dan aan bij de Linkedin groep landelijke open co-creatie Wonen en Zorg, 1.500 leden gingen je al voor.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021