Innovatief bouwen krijgt een gezicht in Steenbergen 

De uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staan zijn enorm. Natuurlijk, allereerst de 1 miljoen woningen die er voor 2030 gebouwd moeten worden. Maar wellicht belangrijker nog zijn de uitdagingen op het gebied van circulariteit, stikstof, PFAS, CO2-uitstoot. In één woord: duurzaamheid. Vastgoedjournaal praat erover met Mark Boschman van RoosRos Architecten en Arjan van de Watering van Koers.

Zij geven actief vorm aan innovatief bouwen. En zij hebben recent een project gerealiseerd dat een voorbode is voor de wijze waarop de komende decennia gebouwd kan worden. Het gaat hierbij om de Gummarus school in Steenbergen, waarbij duurzaamheid centraal staat.

Gasloos, energieneutraal
Architect Mark Boschman van RoosRos Architecten: “Wij hebben als bureau een uitgesproken visie op bouwen en de invloed daarvan op de aarde. Wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde en streven er dus naar om gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken. De uitbreiding van de Gummarus school in Steenbergen is daarvan een mooi voorbeeld. Deze is helemaal gasloos en energieneutraal.”

Deze uitbreiding in opdracht van de Lowys Porquinstichting voerde RoosRos Architecten uit in samenwerking met Koers als bouwer. Een logische keuze omdat Koers de visie van de architect en van de opdrachtgever snapte volgens Boschman. “De Lowys Porquinstichting heeft een duidelijke onderwijsvisie die ze doortrekt naar de gebouwen waarin het onderwijs plaatsvindt. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. De stichting heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en investeert er ook zelf in. Zo ontvingen ze een Groene Pluim voor het als opdrachtgever duurzaam en verantwoord omgaan met vastgoed. In dat opzicht hebben bij deze opdracht opdrachtgever, architect en bouwer elkaar duidelijk gevonden.”

Staalkaart
De uitbreiding van de Gummarus school vormt volgens Boschman een staalkaart van wat er zoals mogelijk is op gebied van duurzaam bouwen. Zo werd er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, voornamelijk hout en houtvezelinsolatie. En zijn er, waar mogelijk, biobased materialen toegepast. “Het gebouw heeft een houten constructie en een houten gevel. Daarnaast heeft Koers in het kader van circulair bouwen, bestaand materiaal hergebruikt.”

Ook de installatietechniek, verzorgd door het Bredase DAIV, is state-of-the-art. De verwarming bijvoorbeeld gebeurt door middel van vloerverwarming, aangesloten op een luchtwarmtepomp. Bovendien wordt voor de naverwarming gebruik gemaakt van decentrale ventilatie-units met CO2-regeling per lokaal. Daardoor scoort het gebouw hoog wat betreft GPR en heeft het een gezond binnenklimaat volgens de eisen van de frisse scholen, waarop ze klasse B scoort. 

Innovatief ontwikkelen
Koers is overigens niet alleen actief bezig met innovatief, duurzaam bouwen in opdracht van derden, zoals bij de Gummarus school in Steenbergen. Maar werkt ook zelfstandig aan duurzaam ontwikkelen. Daarbij speelt het eigen modulair huisvestingsconcept Domodo een belangrijke rol.

Arjan van de Watering, bij Koers verantwoordelijk voor innovatieve woon- en bouwconcepten, legt uit: ”Wij zijn er mee bezig om vanuit product-, project- en conceptontwikkeling voor elke locatie een huisvestingsoplossing te bieden: creatief, snel en kwalitatief. Dat kan containerbouw zijn of houtskeletbouw, maar ook staalframebouw of CLT. Voor welke oplossing wordt gekozen wordt hangt van de specifieke vraag af en van de locatie. Wij helpen gemeenten en vastgoedpartijen bij het creëren van optimale waarde bij het ontwikkelen van innovatieve woningoplossingen. Wij hebben ruime ervaring met modulaire projecten die zowel kwalitatief, technisch als financieel boven het maaiveld uitsteken.”

Volgens Van de Watering kan met modulair bouwen de bouwtijd met de helft worden teruggebracht en kan er tot zo’n 20% bespaard worden op de bouwkosten. Daarnaast kent modulair bouwen niet of nauwelijks faalkosten, heeft het geen meerwerk, zorgt het voor minder overlast van de omgeving en leidt het ook nog eens tot een forse afvalreductie. Van de Watering: “Wij kunnen met onze innovatieve oplossingen inspelen op de overheidsopgaves wat betreft circulaire economie en duurzaamheid. En de uitdagingen rond stikstof en PFAS tackelen.”

Bent u ook geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop Koers vorm geeft aan innovatief/duurzaam bouwen? Neem dan contact op met Roland van der Hoek, commercieel manager bij Koers. U kunt hem bereiken op: 088 0990220 of 06 51517087. Mailen kan ook: rolandvanderhoek@koers.comReacties


Laatste nieuws