Realisatie bedrijventerrein Kil IV in Dordrecht stap dichterbij

Het college van B&W van Dordrecht heeft ingestemd met de verdere voorbereiding van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Dat zal de internationale concurrentiepositie en distributiefunctie van de regio versterken en de regionale werkgelegenheid een impuls geven. Als de voorbereiding voorspoedig verloopt kunnen vanaf 2015 de eerste kavels worden uitgegeven.


Reacties