Bak vernieuwt statistieken Nederlandse kantorenmarkt

Rudolf Bak, zelfstandig planadviseur en erkend kantorenmarktanalist, heeft de reeks ‘Kantoren in Cijfers' voor de editie 2010 vernieuwd. Dit 70 pagina's tellend statistisch naslagwerk over de Nederlandse kantorenmarkt bevat de meest recente cijfers over rendementen op kantoorbeleggingen, de stand van de voorraad en aanbod in de belangrijkste steden van Nederland en de ontwikkeling van de huurprijzen.


Deze achtste editie van ‘Kantoren en Cijfers 2010' is in uitgegeven door NVM Business. Bak is bekend als schrijver van standaardwerken als de ‘Kantorenatlas Nederland' en ‘Wie is wie in het commercieel vastgoed'. Ook publiceert Bak regelmatig artikelen over de Nederlandse kantorenmarkt in diverse media.

Tegelijkertijd heeft NVM Business ook de publicatie ‘Duurzaamheid en commercieel vastgoed' naar buiten gebracht. Deze 46 pagina's tellende uitgave bevat het ABC van de meest voorkomende organisaties, termen, begrippen en definities rond het brede terrein van duurzaamheid. Er is niet gestreefd naar volledigheid - daarvoor is de uitgave met opzet handzaam gehouden - maar is bedoeld om belangstellenden binnen en buiten de vastgoedsector snel te laten oriënteren op het gebied van duurzaamheid in het vastgoed.

Voor meer informatie van beide uitgaven: info@vastgoedjournaal.nlReacties


Laatste nieuws