Woningcorporatie Laurentius doet weer mee in Breda en Alphen-Chaam

Nadat de focus enkele jaren lag op het financieel herstel kan woningcorporatie Laurentius zich nu weer volledig op de toekomst richten. Werken aan duurzaam wonen staat in het nieuwe ondernemingsplan met stip op één. 
Laurentius kan vanaf begin dit jaar weer écht een maatschappelijke bijdrage gaan leveren op de lokale woningmarkt. Jessie Bekkers, directeur-bestuurder van Laurentius vertelt er meer over. 


Laurentius heeft een moeilijke tijd gehad. Jessie Bekkers, directeur-bestuurder van Laurentius: “De afgelopen jaren stonden in het teken van financieel herstel. Maar inmiddels is het toezicht bij de financiële toezichthouders opgeheven. We kunnen ons weer volledig richten op de toekomst. We hebben onze portefeuillestrategie en ons nieuwe ondernemingsplan ‘Samen dichterbij’ op die toekomst geënt. Werken aan duurzaam wonen staat in dat nieuwe ondernemingsplan met stip op één.”

Verversen woningportefeuille
“We bereidden ons goed voor op de situatie die ons te wachten staat. We zijn er weer en we zetten volop in op ons bestaande vastgoed en het verversen van onze woningportefeuille in ons kernwerkgebied; de gemeenten Breda en Alphen-Chaam. Met een bewust aankoopbeleid en een nieuwbouwbeleid via inbreiding (bouwen binnen bestaande bebouwing) en uitbreiding op locaties waar nieuwbouw komt en waar Laurentius nog geen woningbezit heeft.”

Samenwerken
“De aankomende vier jaar vullen we onze pijplijn van nieuwbouw en zijn we actief op zoek naar samenwerkingspartners voor inbreiding van ons eigen woningbezit. Maar we kijken natuurlijk ook goed om ons heen naar mogelijkheden en partners voor die nieuwe locaties. Zoet en zuur delen met elkaar, daar gaat het om. We richten ons ook op grote renovaties en het verduurzamen van ons huidige woningbezit. Onze opgaven willen we realiseren middels ketensamenwerking. We willen op langdurige basis met partners samenwerken, denken in treintjes en zoveel als mogelijk komen tot standaardisatie van processen. We willen zij-aan-zij staan in plaats van tegenover elkaar. Samen met partners een leercurve doorlopen om zo te komen tot meer woongeluk, een betere dienstverlening en duurzaam wonen.”

De eerste projecten
“We zijn al gestart en doen mee met een nieuwbouwproject in de plaats Galder. Laurentius neemt in dit project de sociale woningbouw voor haar rekening. In de wijk Wisselaar in Breda deden we bijvoorbeeld ook een pilot en verduurzaamden we afgelopen najaar tien woningen.”

Goede afspraken
“Samen met de gemeenten en de collega-corporaties maken we elke vier jaar duidelijke Alliantie-afspraken. En vanaf dit jaar sluit Laurentius bij die afspraken ook weer actief aan bij de onderwerpen grote renovaties en nieuwbouw. Via de goede 100-dagen aanpak van de gemeente Breda streven we met elkaar naar de realisatie van 1.200 nieuwe sociale huurwoningen de komende vier jaar. Collega-corporaties in Breda Alwel en WonenBreburg hebben zich de afgelopen jaren al enorm ingezet om dat streven te bereiken. Via nieuwbouw, en tijdelijke woningen bijvoorbeeld. Heel fijn want woonruimte is nog steeds een schaars goed in Breda. De bouwlocaties zijn er, maar die zijn helaas nog niet allemaal bestemd. We voeren hierover actief het gesprek met elkaar, samen met de gemeente, collega-corporaties, projectontwikkelaars en de Gezamenlijke Huurders Koepels. Ook de zorg- en welzijnspartijen en de corporaties werken actief samen.”

Steeds verder oplopende vraag
Bouwen in Breda is hard nodig. Omdat de woningmarkt op alle fronten overspannen is. De wachttijden om in aanmerking te komen voor een woning lopen ieder jaar op. Woningcorporaties krijgen met een steeds grotere groep woningzoekenden te maken door spoedzoekers, zorgvragers en een toenemend aantal statushouders. Ook is er een steeds stijgende vastgoedwaarde die het moeilijk maakt om voor lage en middeninkomens een betaalbare woning te vinden en neemt de bevolking in de stad toe door de centrale ligging van de stad.

Stappen vooruit
Laurentius maakt stappen vooruit. De strategie en koers staan niet alleen op papier, maar zijn daadwerkelijk ingebed in de organisatie. Jessie Bekkers: “De organisatie is erop ingericht: meer aandacht voor bewoners met meer buurtbeheerders bijvoorbeeld. En uiteraard meer focus op duurzaamheid, vastgoedontwikkeling en renovaties. Zo stelden we bijvoorbeeld een nieuwe manager vastgoed aan, met enkel en álleen de focus op vastgoed. Samen met onze nieuwe manager vastgoed presenteerde ik ons nieuwe ondernemingsplan ‘Samen dichterbij’ bij alle aannemers en ontwikkelaars die meedoen met de versnellingslocaties in ons kernwerkgebied.”

Meer informatie over woningcorporatie Laurentius: www.laurentiuswonen.nl

Foto: Jessie Bekkers (directeur-bestuurder Laurentius) bij het pilotproject in de wijk Wisselaar in Breda. Vorig jaar knapte Laurentius daar tien woningen op. In 2021 gaat Laurentius hiermee verder en renoveert en verduurzaamt opnieuw 52 woningen in die wijk.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021