Schneider Electric en OVG willen verduurzaming Europese gebouwen

Schneider Electric, een wereldwijde specialist in energiemanagement, kondigt vandaag een strategisch partnership met projectontwikkelaar OVG aan voor verdere verduurzaming van gebouwen in Europa. Met de samenwerking en kennisdeling met Schneider Electric wil OVG een technologische grote stap voorwaarts maken in het verder verduurzamen van nieuwe en bestaande gebouwen.

De vraag naar energie-efficiënte gebouwen groeit sterk in Europa. Om het energieverbruik daadwerkelijk terug te dringen, is het essentieel dat energiemanagement vanaf de ontwerpfase bij projecten wordt betrokken. Schneider Electric en OVG zijn daarom een nauwe strategische samenwerking aangegaan om verduurzaming van gebouwen in Europa verder te bevorderen.

OVG is als projectontwikkelaar vooral gericht op duurzame nieuwbouw- en herontwikkeling. Daarbij vormen vraagstukken rond milieu, sociaal culturele- en financieel economische factoren de belangrijkste speerpunten. Het doel is om nieuwe projecten gedurende hun gehele levensloop klimaatneutraal te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betaalbaarheid. Om dit te behalen, werkt de ontwikkelaar nauw samen met marktleiders op elk specifiek technisch gebied. Zelf is OVG sinds 2007 als organisatie geheel klimaatneutraal.

Schneider Electric assisteert OVG bij de planvorming en het ontwerp en neemt een proactieve rol op zich bij het implementeren van energiebeheertechnologieën. OVG krijgt op deze manier toegang tot de diepgaande kennis van Schneider Electric op het gebied van energiemanagement, waardoor de projectontwikkelaar zijn leiderschapspositie op het gebied van klimaatneutrale gebouwen verder kan uitbreiden.Reacties


Laatste nieuws