Hybride werken als succesformule

Met behulp van vier sleutelthema's laten de adviseurs van BDO zien hoe het hybride werken, waar velen het afgelopen jaar mee te maken hebben hebben gehad, ook na Covid gestructureerd kan worden voortgezet. En op 19 mei zal BDO in samenwerking met Drees en Sommer hier een webinar over verzorgen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel. 

Na een jaar vol gebeurtenissen, tegenslagen, oplevingen en lockdowns moet worden nagedacht over de tijd en de succesformule voor de werkvloer post-Covid. Voor veel ondernemers is dit besef er wel, maar komen er eerder vragen dan oplossingen op. Veel ondernemingen zitten nog midden in een organisatorisch slagveld en vragen elke week nog steeds een beetje extra van de werknemers als het gaat om flexibiliteit.

BDO enquête telewerkervaring
Uit een onderzoek van BDO blijkt dat het thuiswerken voor velen wel degelijk bevallen is en dat het vaak voor net dat kleine stukje evenwicht en flexibiliteit zorgt binnen het werk. Toch kent het ook nadelen zoals de teamdynamiek en de samenwerking welke lijden onder het digitaal werken. Het ‘new way of working’ (NWOW) model ziet erop toe dat er een goed gestroomlijnde transitie kan plaatsvinden om uw organisatie te laten evolueren van een organisatorisch slagveld richting een goed onderbouwde en gestructureerde werkomgeving waarbij hybride werken werkt voor iedere werknemer. Door te kijken naar vier sleutelthema’s - behaviour, bricks, byte en business - kan er op een duidelijke en gestructureerde manier naar verwachtingen, middelen, besparingen en investeringen voor de transitie gekeken worden.

Vier sleutelthema’s
Behaviour ziet toe op het algemene HR-beleid met hierin het kijken naar de operationele praktijken en specifieke afspraken om in te spelen op de trends en opportuniteiten voor het thuiswerken en het kantoor van de toekomst.

Bricks ziet toe op het kantoormodel van de toekomst. Hierbij is de kwaliteit van de werkplek en de langetermijnvisie op kantoren van belang. Ergonomie en een stimulerende (thuiswerk)omgeving dienen zo ingericht te zijn dat ze efficiëntie, productiviteit en concentratie bevorderen.

Bytes vormt de combinatie van werken en digitalisering. Het digitaal samenwerken met de juiste tools en het faciliteren hiervan wordt in deze bouwsteen uitvoerig onderzocht voor de ideale en optimale combinatie voor uw werknemers.

Als laatste bouwsteen komt business aan bod waarbij actief gekeken wordt naar de evolutie en transitie van de organisatie op korte en lange termijn. Hierdoor wordt er een duidelijke strategie en aanpak samen met u en voor u en uw werknemers geformuleerd.

Sleutelvragen
Om uw bedrijfsvoering klaar te stomen zou iedere ondernemer vanuit de sleutelthema’s de volgende sleutelvragen moeten kunnen beantwoorden:

  • Wat is de geprefereerde werkwijze van het personeel en de impact hiervan op de werkplek?
  • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die de digitale werkplek kunnen hervormen?
  • Hoe benaderen we een veilige terugkeer naar het kantoor, met welke duidelijke visie op de implementatie van methoden welke bijdragen aan samenwerking, betrokkenheid en het maximaliseren van de productiviteit?
  • Hoe beoordelen we de processen binnen de organisatie?

Voor de praktijk
BDO Real Estate & Construction houdt in samenwerking met o.a. Drees & Sommer op 19 mei a.s. een internationaal en interactief webinar waarin wordt ingegaan op de sleutelthema’s en de sleutelvragen.

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. | Branchegroep Bouw & Vastgoed

Stef Koning – jr. coördinator Real Estate Valuation Services en Arjan Endhoven – BDO NL Co-National Industry Practice Leader- Real Estate and Construction Services

Foto door Anna Shvets via Pexels

Reacties