Raad van State: Niet-belanghebbende kan bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit

Raad van State: Niet-belanghebbende kan bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit

Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit een tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021