Vastgoed-Auctions.nl gaat huurwoningen veilen voor corporaties

Vastgoed-Auctions.nl, het grootste online verkoopplatform voor onroerend goed, gaat naast koopwoningen nu ook huurwoningen veilen voor woningcorporaties. Na een geslaagde veiling van huurwoningen bij een corporatie in Noord-Brabant, gaat Vastgoed-Auctions.nl dit ook mogelijk maken voor andere woningcorporaties. Zij kunnen hierbij gebruik maken van het beproefde veilingplatform en de expertise van het veilinghuis. De grote belangstelling voor deze eerste veiling van huurwoningen laat zien dat er veel behoefte bestaat naar huurwoningen in het segment boven de huurgrens.

"De corporatie kan een minimale huurprijs bepalen, zodat men vanaf dit bedrag kan gaan bieden", zegt directeur Ron Ruijs van Vastgoed-Auctions.nl. "Bij de voorselectie vindt een inkomenstoets plaats, waarna de potentiële huurders inlogcodes ontvangen om hun bod uit te brengen op www.vastgoeddealingroom.nl, deze dealingroom is een besloten veiling waar enkel door de corporatie geautoriseerde potentiële huurders een bod uit kunnen brengen".

Voor een optimale verkoopopbrengst van koopwoningen kan de woningcorporatie gebruik maken van het openbare veilingplatform van Vastgoed-Auctions.nl. Hier komt op een maatschappelijk verantwoorde en transparante wijze een optimale prijs tot stand. Doordat de biedingen op een woning zichtbaar zijn, krijgt iedereen een gelijke en dus eerlijke kans om een woning aan te kunnen kopen. Deze manier van verkoop garandeert een sneller verkoopresultaat, tegen de maximale opbrengst. Het gevaar dat door woningverkopen maatschappelijk vermogen verdwijnt wordt met deze methode ook vermeden omdat de verkoop uitsluitend tegen de reële marktwaarde plaatsvindt.

"Corporaties moeten hun verkoopbeleid aanpassen om de verkoopdoelstellingen te kunnen realiseren, hierbij kan het veilen een belangrijke rol gaan spelen" volgens Ruijs. "Door ook huurwoningen te gaan veilen bieden wij de corporatie een professionele totaaloplossing aan om op een maatschappelijk verantwoorde wijze de doelstellingen te realiseren".

Reacties