Waal Onderhoud & Renovatie werkt met Vierdaagse Concept

Deze maand levert Waal Onderhoud & Renovatie, onderdeel van bouwer/ontwikkelaar Waal, het eerste project waarbij het zogenoemde Vierdaagse Concept is toegepast. Bij de renovatie van de 161 woningen in Vlaardingen is gebleken dat dit bijzondere concept, een vervolg op ‘Lean Bouwen', wérkt en de opdrachtgever in vergaande mate ontzorgt. Opdrachtgever Waterweg Wonen is erg tevreden over het resultaat; de renovatie is vele malen sneller verlopen dan volgens de traditionele werkwijze en de overlast voor de bewoners is beperkt gebleven.

Het Vierdaagse Concept is een praktijkvoorbeeld van het ultieme Lean Bouwen: in slechts vier dagen worden een keuken, badkamer en toilet gerenoveerd. Een concept dat werkt, simpelweg door ánders en beter te plannen, méér samen te werken en voortdurend te communiceren. De zeven of acht dagen die in de traditionele werkwijze nodig zijn, kunnen worden teruggebracht tot slechts vier dagen. Hierdoor realiseert Waal Onderhoud & Renovatie een aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing.

Het Vierdaagse Concept is gebaseerd op ketenintegratie. De eerste stap in de vernieuwende werkwijze is dan ook per project de bouwpartners te selecteren die zich conformeren aan de Lean-formule. Tijdens een ‘partnerdag' maken alle betrokken partijen kennis met elkaar en spreken zij het project van A tot Z door, inclusief doelstellingen, strategie en mijlpalen. Gezamenlijk wordt vervolgens op uurniveau een planning gemaakt.

Een doorlooptijd van vier dagen verkort de overlastperiode voor eindgebruikers/bewoners met maar liefst 30%. Minimale overlast leidt tot tevreden bewoners en daardoor maximale ontzorging van de opdrachtgever. Een corporatie bijvoorbeeld, krijgt zo méér waarde voor hetzelfde geld. Omdat er minimaal tijd- en materiaalverlies is, is de opdrachtgever onder de streep bovendien minder kwijt.

Ook de sterk verbeterde communicatie speelt een belangrijke rol in de klanttevredenheid. Waal Onderhoud & Renovatie informeert de bewoners in een vroeg stadium uitgebreid en communiceert regelmatig en duidelijk over de voortgang. Bewoners van het project in Vlaardingen zijn erg te spreken over het informatietraject, de bereikbaarheid van de uitvoerder als aanspreekpunt voor de renovatie en over de beperkte overlast die zij hebben ondervonden.

Waal Onderhoud & Renovatie streeft naar continue verbetering. Door een uitgebreide en actuele marktkennis te combineren met specialistische technische kennis en ervaring kan Waal Onderhoud & Renovatie mee blijven denken en blijven innoveren, in ieders belang.

Reacties