Snelbouw voor nieuwbouw Patrimonium Hillegom

In de wijk Patrimonium in Hillegom kiest Stek in samenwerking met Ballast Nedam voor een snelle methode van bouwen. Met dit zogenaamde iQwoning®-concept kan de aannemer binnen zes weken een traditionele woning realiseren. Hierdoor neemt de overlast voor de wijk tijdens de bouw af.

Stek en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling hebben een overeenkomst ondertekend voor de verdere realisatie van 30 iQwoning®en in de wijk Patrimonium.

‘Wij zijn zeer trots dat Stek heeft gekozen voor het iQwoning®-concept' aldus Hans Oosterhoff, commercieel manager Ballast Nedam. ‘Dit concept is ideaal voor het herontwikkelen van kleinschalige binnenstedelijke locaties. De zeer korte bouwtijd zorgt voor minimale overlast in de wijk en er is van eventuele herhuisvesting geen sprake meer.'

‘Stek stelt hoge eisen aan zowel kwaliteit en duurzaamheid', aldus Stek-projectleider Fokje Siderius. ‘Daarnaast zijn ook de korte bouwtijd en het tot een minimum beperken van de overlast voor omwonenden voor Stek doorslaggevend om voor deze methode te kiezen'.

De wijk Patrimonium staat aan de vooravond van een combinatie van renovatie en vervangende nieuwbouw. Stek is voornemens om begin 2012 te starten met de sloop van 30 woningen aan Patrimoniumplein, gevolgd door de nieuwbouw. Aansluitend vindt de renovatie van 56 woningen plaats. Voor de 24 woningen aan de Talmastraat Zuid verandert er tot 2020 niets.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022