Partnerselectie gebiedsontwikkeling De Suikerzijde in Groningen van start

Deze week is de partnerselectie voor de gebiedsontwikkeling De Suikerzijde in Groningen van start gegaan. Marktpartijen die willen pionieren en mee willen denken over de juiste ontwikkelkaders voor de gebiedsontwikkeling, worden uitgenodigd zich aan te melden voor de verkoopprocedure. Aanmeldingen voor de procedure kunnen tot 7 mei worden ingediend.

De Suikerzijde is een grote gebiedsontwikkeling in wording. Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek verrijst de komende jaren een duurzame, toekomstbestendige stadswijk. Een opgave zoals je ze niet vaak meer tegenkomt: niet alleen vanwege de omvang (ca. 160 hectare) en de centrale ligging nabij het stadscentrum. Ook is de opgave uniek vanwege hoge ambities. Een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren. De Suikerzijde wordt de stad van de toekomst. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

De planvorming is ver, maar de stap richting uitvoer moet nog worden gezet. Om die stap te kunnen maken, wil de gemeente Groningen marktkennis gebruiken bij verder vormgeven van de ontwikkelkaders. Concreet is de Gemeente Groningen op zoek naar een marktpartij die samen met de gemeente en corporaties gaat werken aan de haalbaarheid en de ontwikkeling van de eerste bouwvelden – goed voor ca. 400 woningen en aanvullende voorzieningen.

Partnerselectie
Om de juiste partij voor de opgave te selecteren, kiest de gemeente voor het vroegtijdig betrekken van marktkennis. Dat betekent dat gemeente geen plan voor de ontwikkeling vraagt, maar juist een samenwerking. Door te selecteren op een samenwerking, is er veel ruimte voor optimalisatie binnen de kaders die er liggen. Voor zowel gemeente, corporaties als voor de marktpartij betekent dat veel vrijheid om samen te werken aan de ontwikkeling van de Suikerzijde en het waarmaken van het hoge ambitieniveau. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Om dat te kunnen doen, zoekt de gemeente een partij met pioniersgeest en een vernieuwende blik op gebiedsontwikkeling. Een partij die aan de ene kant een bouwstroom op gang kan brengen en houden en zich aan de andere kant langjarig aan de opgave wil verbinden. Een partij die ontwerpt vanuit hoge ambities en deze om kan zetten in werkbare oplossingen. Een partij die weet hoe je een haalbaar plan maakt en die weet dat meerwaarde niet alleen financieel is. En vooral een partij die de kracht van deze samenwerking op waarde schat. 

Voor meer informatie, zie https://tender.akroconsult.nl/tender/partnerselectie-suikerzijde/

Reacties