Opdracht nieuwbouwbegeleiding De Recon gegund aan Drees & Sommer

Stichting BOOR heeft de opdracht voor het projectmanagement van de sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van Openluchtschool De Recon in Rotterdam definitief gegund aan Drees & Sommer Netherlands (voorheen BOAG). Bij de minicompetitie binnen de Raamovereenkomst Projectmanagement Bouwprojecten werden het plan van aanpak en de aanbieding van deze partij als beste beoordeeld.

OLS De Recon is een VO-school voor langdurig zieke kinderen. Het onderwijs is onder te verdelen in praktijkgericht onderwijs, Recon College (vmbo en havo) en Recon op Maat voor de meest kwetsbare leerlingen. Het is de uitdrukkelijke wens om de school van binnen en van buiten vorm te geven als een reguliere school. Wel betekent de zorgfunctie van de school dat er extra eisen aan de nieuwe huisvesting worden gesteld, zoals bijvoorbeeld ruimte voor verpleegkundigen en rustruimtes, bredere gangen en opstelplekken voor taxibusjes op het terrein van de school.

Sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw
Het huidige pand van De Recon aan de Dordtsestraatweg voldoet ruimtelijk functioneel en technisch niet meer. Om bovendien over enkele jaren het groeiende leerlingenaantal te kunnen plaatsen zijn Stichting BOOR en de gemeente Rotterdam overeengekomen nieuwe en duurzame huisvesting van ruim 2.000 m² bvo te realiseren. De opdracht aan Drees & Sommer omvat de organisatie van zowel de sloop, tijdelijke huisvesting als de nieuwbouw van De Recon. Tot de taken behoren de selectie van het ontwerpteam, de begeleiding van de ontwerp- en realisatiefase en de aanbesteding van een aannemer. Voor zowel de nieuwbouwlocatie als het ontwerp worden diverse varianten onderzocht.

Teamwork
Het projectteam van Drees & Sommer voor De Recon bestaat uit Sector Manager Education Patricia van Hest en projectmanager Esther Penders; beiden hebben sterke affiniteit en ruime ervaring met de ontwikkeling van nieuwbouw in het onderwijs. Bij eerdere projecten binnen het raamcontract met BOOR hebben zij al eerder tot volle tevredenheid samengewerkt. ‘We hebben onze onderlinge chemie en enthousiasme voor deze opdracht goed op onze opdrachtgever weten over te brengen. Er is een goede klik met onze opdrachtgever’, aldus Patrica van Hest. ‘De toevoeging van de zorgfunctie aan het schoolconcept maakt dit huisvestingstraject voor ons extra interessant. Onze expertise in de sector Healthcare komt hier zeker ook goed van pas.’
Planning De planning is dat het nieuwe schoolgebouw na de kerstvakantie in 2023 in gebruik kan worden genomen.

Drees & Sommer
Sinds medio 2020 hebben advies- en projectmanagementbureaus BOAG en Drees & Sommer hun krachten gebundeld. De twee bureaus werken complementair aan elkaar in hun dienstverlening en business lines en beschikken over een nationaal én internationaal netwerk. In Nederland werkt Drees & Sommer met circa 100 medewerkers vanuit kantoren in Amsterdam (Nieuw-Vennep), Rotterdam (Capelle aan den IJssel) en Eindhoven aan de vastgoed- en huisvestingsvraagstukken van zijn opdrachtgevers. Zij leveren toekomstgericht advies als basis voor succesvolle gebouwen, goed renderende vastgoedportefeuilles, effectieve infrastructuur en leefbare steden. 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special