Halsema bij lancering Nationaal Renovatie Platform op Provada

Aankomende dinsdag 7 juni 2011 wordt het Nationaal Renovatie Platform (NRP) gelanceerd op PROVADA 2011. Dit platform is een nieuw initiatief van private partijen. Het zet zich in voor het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie. De private partijen vormen de partners van het NRP en vertegenwoordigen de volle breedte van de vastgoedsector.

De lancering van het NRP vindt plaats van 14.00 uur tot 15.00 uur op de stand van PropertyNL in Hal 9, in aanwezigheid van Femke Halsema. Zij zal met bestuursvoorzitter Frank Bijdendijk en enkele partners van het NRP in gesprek gaan over de uitdagende opgave waar het platform zich voor stelt.

De partners van het NRP zijn ervan overtuigd dat investeren in de bestaande gebouwenvoorraad de toekomst heeft. Het NRP maakt zich daarom hard voor verbetering van de randvoorwaarden om investeringen in de bestaande omgeving aantrekkelijker te maken.

De huidige praktijk van renovatie en transformatie wordt gekenmerkt door trage procedures, complexe en tegenstrijdige regelgeving, gebrek aan systematisch verzamelde kennis en gebrek aan vraaggestuurde concepten.

Duurzame kwaliteitsslag
Omdat de huisvestingsbehoefte van huishoudens, bedrijven en andere organisaties sterk verschuift naar de bestaande voorraad en het volume aan nieuwbouw afneemt, is het van het grootste belang dat er een duurzame kwaliteitsslag in de bestaande voorraad plaatsvindt door renovatie en transformatie.

Belangrijke voorwaarden voor deze kwaliteitsslag zijn: adequate regelgeving die stimulerend in plaats van belemmerend werkt, verhoging en verbreding van het kennisniveau, promotie van goede inspirerende voorbeelden en een sterk op de eindgebruiker gerichte houding van partijen.

Het Nationaal Renovatie Platform wil de doelstelling bereiken in dialoog met andere private partijen, overheden, een netwerk van andere initiatieven rond dit onderwerp en onderwijsinstellingen. Het NRP bevordert daarom de onderlinge versterking van initiatieven.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022