Rijksmonumenten: een stukje geschiedenis behouden voor nu

Ook in 2021 is het belangrijk om goed voor ons cultureel erfgoed te blijven zorgen. Monumenten geven tenslotte het karakter aan ons land. De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is afgelopen jaar herzien en dit voorjaar voor het laatst in huidige vorm beschikbaar.

Nederland heeft een rijke historie die goed zichtbaar is: er zijn bijna 63.000 monumenten in ons land. Een monumentenstatus wordt niet zomaar gegeven als een gebouw een bepaalde leeftijd bereikt heeft, maar achter ieder bouwwerk schuilt een verhaal. Er is bij monumenten sprake van bijzondere architectuur of een unieke plek in de geschiedenis. Een monument laat je even laat stil staan bij andere tijden en plaatst zaken in een breder perspectief. Voldoende reden om onze monumenten goed in stand te blijven houden.

Waarom stelt de overheid subsidie beschikbaar?
De overheid onderkent het belang van ons cultureel erfgoed. Niet alleen de bekende panden worden in ere gehouden, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam of de Domtoren in Utrecht, maar ook vele minder bekende monumenten. Al jaren is er een constant budget beschikbaar om onderhoud aan monumenten te stimuleren. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor restauratiewerkzaamheden.

Meer voordeel op onderhoud in de aankomende jaren
Voor sober en planmatig onderhoud, zoals schilderwerk en onderhoud van het dak, is er een tegemoetkoming in de kosten via de SIM, Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Deze regeling geldt voor monumenten die geen woonfunctie hebben. Het percentage van de subsidiabele kosten is 60 procent over een looptijd van zes jaar. Een SIM-aanvraag kan jaarlijks worden ingediend in de periode van 1 februari tot 31 maart. De huidige voorwaarden van de SIM eindigen na dit jaar, dus is het gunstig om hier nu nog gebruik van te maken.

Ook SIM voor groene monumenten
De SIM subsidieregeling is ook van toepassing op rijksmonumentale parken en tuinen. Ook hiervoor is 60% van de onderhoudskosten subsidiabel, denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten ten behoeve van de waterhuishouding.

Mogelijkheden voor monumentale woonhuizen
De rijksmonumenten die wel een woonfunctie hebben en dus buiten de SIM regeling vallen, kunnen ook in de onderhoudskosten ondersteund worden middels de Instandhoudingssubsidie Woonhuis-rijksmonumenten. Deze subsidie kan jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april worden ingediend en hiermee kan tot 38% subsidie over de in het voorgaande jaar gemaakte onderhoudskosten verleend worden.

Energiebesparing bij monumenten
Als je naar de leeftijd kijkt, dan is menig monument per definitie duurzaam. Dat neemt niet weg dat er nog wel het één en ander te bereiken valt op het gebied van energiebesparing. Energiezuinige technieken voor warmte en koude, LED-verlichting en duurzaam materiaalgebruik zijn ook toepasbaar in historische panden. We laten u graag de mogelijkheden zien.

Advies vragen bespaart tijd en levert meer op
Voor alle subsidiemogelijkheden geldt dat er een gedegen onderbouwing opgesteld moet worden. Als specialist op het gebied van subsidies voor monumenten, denken we graag met u mee. Ons monumententeam vraagt jaarlijks met succes voor tientallen monumenten subsidie aan. Wilt u ook dit jaar nog kans maken op subsidievoordeel voor uw monument? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@vdsf.nl of 030-2289240.

Dit was een bijdrage van Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen. Hij is bereikbaar op 06-50257202, per mail via mg@vdsf.nl of via LinkedIn.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special