Motie aangenomen: renovatie Binnenhof moet duurzamer

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om ‘zich maximaal in te spannen dat het hele Binnenhofcomplex zo duurzaam mogelijk gerenoveerd wordt’. Daarmee deelt de Tweede Kamer de mening van DGBC dat het in de huidige plannen aan ambitie ontbrak om het complex optimaal te verduurzamen. “Het kan namelijk niet waar zijn dat wij het huis van de democratie verbouwen op een wijze die niet duurzaam is”, zegt initiatiefnemer van de motie Paul Smeulders van GroenLinks.

Het Tweede Kamerlid had al snel in de gaten dat de verduurzaming naar de achtergrond verdween in de plannen om het politieke centrum te renoveren. En dan specifiek de aandacht voor energiebesparende maatregelen. “Wij hebben als GroenLinks een duidelijke lijn getrokken: duurzaamheid is belangrijk.” Het GroenLinks-Kamerlid benaderde daarom staatsecretaris Knops, namens de regering verantwoordelijk voor de renovatie van het Binnenhof, om goede verduurzamingsmaatregelen voor te stellen. “De staatssecretaris heeft zelf twee onderwerpen aangeleverd, daarom pleiten wij voor HR++-glas en voorzetwanden met extra isolatie.”

Hoofdpijndossier
De renovatie van het Binnenhof is een inmiddels een hoofdpijndossier in politiek Den Haag. Zo rijzen de kosten de pan uit en is er onenigheid over het wel of niet tijdelijk verhuizen van onder meer de Tweede Kamer. En de groeiende uitgavenpost zal ongetwijfeld ook de reden geweest zijn dat er op de verduurzaming werd beknibbeld. Maar juist dat begrijpt Smeulders niet: “Het is een van de meest iconische gebouwen van Nederland. En dat renoveer je voor 30 of 40 jaar. Dan moet het duurzaam, we weten allemaal wat de klimaatdoelen voor 2050 zijn. Dat mag iets kosten, want je verdient het terug. En we doen het voor het klimaat.” Verwondert vraagt hij zich dan ook af: “Het gaat ook om het principe, hoe kun je nu zo’n groot project doen zonder de klimaatverandering serieus te nemen?”

Veel steun
Daarin stond hij niet alleen. Als initiatiefnemer van de motie had hij al snel veel medestanders. Zo schaarden al zes Kamerleden zich direct achter de motie door die mede in te dienen. De motie werd met een overgrote meerderheid aangenomen, alleen 22 Kamerleden van de PVV en FvD stemden tegen. Het zorgt ervoor dat Smeulders er alle vertrouwen in heeft dat de motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “Dit moet gewoon gebeuren, de demissionaire regering moet dit uitvoeren. Denk alleen al aan de middelbare scholieren die allemaal het Binnenhof bezoeken. Die moeten ook zien dat de overheid de klimaatverandering serieus neemt door zelf zo’n duurzaam mogelijk gebouw te gebruiken.”       

Fel betoog
DGBC-directeur Annemarie van Doorn is opgelucht en blij met het nieuws over deze motie. In december deelde DGBC nog een fel betoog waarin Van Doorn haar verontwaardiging uitsprak over de renovatieplannen van het Binnenhof. Of beter gezegd: het ontbreken van de ambitieuze verduurzaming in de plannen. Nu die via de motie wel onder de aandacht worden gebracht, oogt de hele renovatie weer positiever. Wel zegt ze: “We zullen de behandeling van de voorjaarsnota scherp in de gaten houden en kijken of de regering daadwerkelijk kiest voor een zo duurzaam mogelijke renovatie en daar voldoende geld voor uittrekt.”

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special