'Toegenomen dynamiek door verhogen overdrachtsbelasting'

Vooruitlopend op de nieuwe overdrachtsbelastingtarieven voor bedrijfspanden en beleggingsobjecten heeft er in het laatste kwartaal van 2020 een grote stijging van de aan- en verkopen door vastgoedbeleggers plaatsgevonden. Op het platform Beleggingspanden.nl werden in december 2020 bijna drie keer zoveel objecten verkocht als in december 2019. 

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2021 zou worden verhoogd naar 8%. Hierdoor ontstond in het laatste kwartaal van 2020 een grote vraag naar beleggingsvastgoed.

Op het platform Beleggingspanden.nl werd in december 2020 bijna drie keer zoveel objecten verkocht als in december 2019. De grootste groep gebruikers van het platform bestaat uit vermogende particulieren en family offices. In totaal verhandelden zij in het vierde kwartaal voor meer dan €90 miljoen aan vastgoed. Opvallend was dat meer dan 50% van de verkochte objecten een (gedeeltelijke) residentiële bestemming had.

Het effect van de sterk stijgende overdrachtsbelasting laat zich goed vergelijken met de stijging van de bijtelling op elektrische auto’s. Het aantal verkopen in de maand januari 2021 daalde naar slechts enkele verkopen: een verschil van 95% met de maand december. Over heel 2020 werd 40% meer vastgoed via het platform verkocht dan in 2019. De verwachting is dat deze trend ook in 2021 door zal zetten. Opmerkelijk is dat de doorlooptijden steeds korter worden,
ondanks de moeilijkere financierbaarheid voor sommige typen vastgoed.

Reacties